Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan

20 år med norsk militær deltakelse går mot slutten

Siden 2001 har Forsvaret bidratt med styrker til Afghanistan. Nå er det besluttet at Norges militære nærvær i landet avsluttes i løpet av 2021.

Norge har i dag spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) og det norske sanitetsbidraget i Kabul til stede i Afghanistan. Totalt utgjør dette rundt 95 militært personell i landet.

Norge har i løpet av disse 20 årene bidratt i fire forskjellige operasjoner i Afghanistan, og totalt ti personer har falt i tjeneste for Norge.

Norge blant de siste

14. april besluttet NATO at alle allierte styrker skal trekkes ut av Afghanistan innen 11. september, denne beslutningen støtter Norge. NATO vil starte uttrekket av sine soldater fra 1. mai.

Bidragene til Norge er utplassert ved flyplassen i Kabul, og har derfor en viktig rolle når uttrekkingen starter. Både spesialstyrkene og feltsykehuset vil være til stede mens andre NATO-land trekker sine styrker tilbake. Det norske bidraget er derfor blant de siste NATO-bidragene som trekkes ut.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det viser viktigheten av oppdragene Forsvaret gjør.

– Det viser at vi bidrar med kapasiteter som er viktig ikke bare for Afghanistan, men også for NATO, sier han.

Den konkrete tidsplanen for når norske styrker skal trekkes tilbake, avgjøres i tett dialog med NATO. 

– Vi skal være stolte over det Norge har bidratt med i Afghanistan. Våre soldater stiller med høyt etterspurt kompetanse som gjør en viktig forskjell på bakken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tar med viktig lærdom

– Forsvaret har lært mye av disse årene, forteller general Kristoffersen.

Han trekker fram to ting som de viktigste lærdommene fra 20 år i Afghanistan:

For Afghanistan mener han det er opplæringsbidraget Forsvaret har hatt med de afghanske sikkerhetsstyrkene som har vært den viktigste lærdommen for dem.

– Vi må tenke på oppbygningen av lokale styrker i alle konflikter vi er involvert i framover, fortsetter han.

For det norske forsvaret og NATO trekker han fram samarbeid som en viktig faktor. Evnen til å jobbe så tett sammen over lang tid, og det samholdet som er blitt vist.

Formet en hel generasjon

Selv har Kristoffersen vært spesialsoldat. Han er høyt dekorert for sin innsats og har blant annet mottatt krigskorset med sverd. I tillegg har han deltatt i flere operasjoner mot Taliban i Afghanistan.

– For meg var det en veldig lærerik periode, og det var velig meningsfullt å tjenestegjøre i Afghanistan, sier han.

– Det har formet meg som soldat og offiser.

Han ser at Afghaninstan-operasjonen i grunn har formet en hel generasjon i Forsvaret. Veldig mange har tjenestegjort i Afghanistan. 

– De erfaringene vi har gjort der, tar vi med oss videre i arbeidet om et stadig bedre forsvar i Norge.

Vanskelig å spå framtiden

Allierte har de siste månedene konsultert tett om veien videre for NATOs militære tilstedeværelse i Afghanistan. 

– Vi vil fortsette vår sterke støtte til Afghanistan og støtte fredsprosessen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det blir lagt til rette for etnkoordinert og ansvarlig uttrekning.

– Framtiden til Afghanistan er nå i hendene til det afghanske folket. Så jeg håper Taliban tar det politiske ansvaret de bør ta for å skape en mest mulig framtid for Afghanistan, med støtte fra det internasjonale samfunnet. Det er jo det vi håper på alle sammen, avslutter forsvarssjef Kristoffersen. 

Afghanistan

Les mer om Norge sitt bidrag i Afghanistan her

Pil til høyre
Afghansk spesial politi Crisis Response Unit 222 (CRU222) blir trent og monitorert av Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan