0R1A3896

Fra kystvakt til marinefartøy: nå er KNM Nordkapp klar for NATO-oppdrag

Hun har nylig hatt sitt siste tokt som kystvaktfartøy, men KV «Nordkapp» sine eventyr er ikke over riktig enda. 1. november blir fartøyen del av Marinen som KNM «Nordkapp». Etter nyttår blir hun flaggskip i NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1).

De siste tonene spilles fra Sjøforsvarets musikkorps, og besetningen stiller seg i rett. Det er helt stille før sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, tar ordet:

– Nok en gang forbereder vi oss på å ta et viktig ansvar i NATO. Situasjonen vi er i nå, med høynet beredskap, innebærer en fortsettelse av det arbeidet vi har startet med økt tilstedeværelse, og et tettere samarbeid med allierte som inkluderer økt overvåking og årvåkenhet, sier sjef Sjøforsvaret.

Siste oppdrag 

KV Nordkapp er et av tre fartøy i Nordkapp-klassen, en klasse som nå skal fases ut. De skal i løpet av de neste tre årene erstattes av KV «Jan Mayen», KV «Bjørnøya» og KV «Hopen» i Jan Mayen-klassen. 

I stedet for å fases ut med én gang, slik som søsterfartøyet KV «Senja» i fjor høst, får «Nordkapp» et siste oppdrag. 

– Dette er maritim gjenbruk av et fartøy som har mye igjen å levere. En idé som kom nedenfra og opp, som gode ideer ofte gjør. Det er et initiativ jeg setter pris på, sa sjef Sjøforsvaret. 

Som flaggskip vil KNM «Nordkapp» lede allierte styrker i øvelser og eventuelle skarpe oppdrag. SNMCMG1 patruljerer hovedsakelig farvannet i Nord-Europa og er trent og utrustet for å rydde skarpe sjøminer på kort varsel som en del av NATO Response Force (NRF). 

En ny hverdag i vente

De vernepliktige om bord kan forvente seg en annerledes hverdag når KNM «Nordkapp» skal på NATO-oppdrag. 

– Jeg ser for meg at vi blir mer operative, og som en del av SNMCMG1 har jeg følelsen av at vi er del av noe stort. Dette kommer selvfølgelig med mer ansvar, og flere arbeidsoppgaver som jeg gleder meg til, sier menig Bertin Finnkirk som er operasjonsgast om bord.

Flere av de vernepliktige har forlenget tjenesten sin for å kunne bli med på NATO-oppdraget. 

–  Vi vil takke dere for den innsatsen som allerede er gjort, og ønske både gamle og nye lykke til med et viktig oppdrag. Spesielt vil vi takke de vernepliktige som har forlenget førstegangstjenesten sin for å være med på oppdraget. Det setter vi stor pris på, avslutter sjef Sjøforsvaret kontreadmiral Rune Andersen.