ml2020-9317

Veteranprisen gikk til…

Forsvarets veteranpris ble delt ut for åttende året på rad. I år gikk den til Kompetansemiljøet for veteransaker hos NAV Elverum.

Veteranprisen deles ut årlig av forsvarssjefen, som en anerkjennelse av godt arbeid  og engasjement for veteraner. Vanligvis deles prisen ut som en del av den årlige veterankonferansen. På grunn av koronasituasjonen i år er konferansen utsatt, og prisen ble delt ut i en seremoni med kun finalister, rådsmedlemmer og forsvarssjefen tilstede.

Se opptak av utdelingen lenger ned i saken.

Prisen tildeles personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken – særlig ved å skape stolthet blant, eller for, veteranene og/eller veteranfamiliene. 

Alle inviteres til å foreslå kandidater, og i år kom det inn hele 95 forslag, fordelt på 56 ulike kandidater. Et eget veteranprisråd, bredt sammensatt av personer både i og utenfor Forsvaret, har gjennomgått alle kandidatene, og anbefalt årets vinner til forsvarssjefen, som fattet den endelige beslutningen.

Pris til kompetansemiljø

Årets vinner ble Kompetansemiljøet for veteransaker hos NAV Elverum. De ble opprettet i 2011, og bestod i starten av Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen, som i løpet av kort tid ble bedre kjent som «2G» i veteranmiljøene. Siden oppstarten har Guri Hammervold Johansen dessverre gått bort, og kompetansemiljøet består i dag av Gunn Strand, Mette Seland Pettersen og Carl Bergsvik. Alle tre var tilstede på utdelingen, og mottok prisen.

I begrunnelsen for tildelingen står det:
I innstillingene av årets vinner fremheves særlig deres viktige rolle i å støtte enkeltveteraner i møte med et komplekst system. Selv om man kan si at de bare har utført jobben sin, har de mange vitnesbyrd fra enkeltveteraner gjort meget sterkt inntrykk. Disse forteller om personer som har gått langt ut over det som forventes, og som har satt veteranenes behov i forsetet. Vinnerne har gitt hjelp og støtte langt ut over det som jobben vanligvis ville innebære.

Kompetansemiljøet for veteransaker kan brukes av alle sakbehandlere i NAV, og miljøet har spesialkompetanse i å veilede veteraner som har behov for det i NAV-systemet. Veteraner over hele landet kan også ta direkte kontakt med kompetansemiljøet for veiledning. 
 

Utdeling av Forsvarets veteranpris 2020

Se utdelingen her.