20220325tk_I1875

Forsvarets mediearkiv

Mediearkivet dokumenterer Forsvarets verksemd her heime og ute. Arkivet inneheld foto og video i høg oppløysing og er opent for alle.

Anten du er journalist, forskar, bibliotekar eller student, kan du nytte mediearkivet vårt. Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har ansvar for mediearkivet.

Oppdatering på mediearkivet 24. august 2022

Den nye tekniske plattforma og løysinga er på veg opp, og vi jobbar med å få arkivet tilgjengeleg så snart som mogleg.

Vilkår for bruk av mediearkiv

Bell 412 SP er også tilstede under øvelsen Falcon Respons på Luftforsvarets base Rygge.
  • Innhaldet i Forsvarets mediearkiv er Forsvarets eigedom.
  • Når du nyttar våre bilete og videoar, skal du kreditere Forsvaret (Foto: fotografnamn/ Forsvaret). 
  • Du kan ikkje nytte Forsvarets bilete og videoar i kommersiell eller politisk samanheng. Du kan heller ikkje føre over Forsvarets foto og videoar til tredjepart, eller lagre dei i eigne databasar.
  • Du kan ikkje endre eller manipulere foto og videoar utan samtykke frå Forsvarets mediesenter.
  • Du skal heile tida følgje reglane i Ver Varsam​-plakaten.

Innhaldet i mediearkivet er opphavsrettsleg verna materiale. Brot på reglane om opphavsrett etter åndsverklova kan føre til erstatningsplikt, eller bli straffa med bøter eller fengsel.

Forsvarets mediearkiv og ditt personvern

Publisering i Forsvarets mediearkiv er basert på samtykke i tråd med personvernregelverket. 

Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykke for bilder og filmklipp av deg i mediearkivet, kan du kontakte bilderedaktør Sissel Amundsen, [email protected]

Angi hvilke bilder og filmklipp det gjelder, og vi vil slette disse fra mediearkivet. 

For mer informasjon om dine personvernrettigheter,  se Forsvarets personvernerklæring:

https://www.forsvaret.no/personvern/personvernerklaering

 

Forsvarets foto
Les bruksvilkåra før du nyttar bileta våre.
Forsvarets videoar
Les bruksvilkåra før du nyttar videoane våre.

Kontakt Bilderedaktør

Kontakt Sissel Amundsen

Telefon: +47 95741512