0707_FOS_Oppstilling-2

267 elever tatt opp til Forsvarets skoler

I to uker har 700 kandidater kjempet om inntil 280 skoleplasser i øvingsfeltet utenfor Sessvollmoen. I stekende varme og styrtregn har de blitt testet fysisk og psykisk. Nå er opptaket over.

Under en høytidelig oppstilling torsdag morgen 7. juli, fikk kandidatene endelig svaret på det de har ventet på: Har de klart å konkurrere seg til en skoleplass i Forsvaret? Under oppstillingen ble kandidatene ropt opp og tilbudt skoleplass på ulike bachelorutdanninger i Forsvaret.

Samtlige av de inntil 240 skoleplassene på bachelorutdanningene ble fylt.

– Jeg er glad på kandidatenes og Forsvarets vegne. Kampen har vært hard, og nå har vi fylt opp alle linjene på høyskoleutdanningene med svært gode kadetter, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon.

0707_FOS_Oppstilling-3.jpg
Stein Garang leser opp resultatet. Foto: Annemarte Lehne, Forsvaret

Krevende opptak

Lørdag 25. juni kom de første kandidatene til Sessvollmoen, klare for Forsvarets opptak og seleksjon. Opptaket er for bachelorutdanning ved Forsvarets høgskole og flere andre avdelinger som selekterer kandidater til utdanning.

0707_FOS_Oppstilling-4.jpg
Stor glede og mange smil for skoleplass i Forsvaret. Foto: Annemarte Lehne, Forsvaret

Opptaket er todelt: første del består av fysiske tester, helsesjekker og intervjuer. Andre del foregår i felt der kandidatenes lederpotensial ble vurdert under krevende forhold. 355 kandidater sto igjen etter del 2 av seleksjonen.

Fikk ikke fylt alle plassene

Ettårig cyberteknikerutdanning på Jørstadmoen klarte ikke å fylle alle de 40 skoleplassene de kunne fylt i år.

Da opptaket var ferdig, var det 27 kandidater som ble tilbudt skoleplass. Alle takket ja.

– At vi ikke fyller alle disse plassene i år, skal vi se nærmere på til høsten. Målet er å klare å fylle disse skoleplassene for en utdanning som er viktig for et forsvar, som blir mer teknologisk, sier Garang.