200729_HESY_6478

Luftforsvarets tiltak

Med bakgrunn i utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det skal innføres svært strenge tiltak i flere østlandskommuner, noe som igjen påvirker oss i Luftforsvaret, både ansatte og vernepliktige. 

Alle lokale sjefer har fått i oppdrag å innføre umiddelbare tiltak for å minimere reisevirksomhet og fysisk oppmøte på arbeidsplass fra og til de gjeldene kommunene. 

Lokale sjefer har fått i oppgave å gjennomgå lokale smitteverntiltak og skal følge nasjonale retningslinjer og innføre skjerpede tiltak som nødvendig ut fra den lokale situasjonen. På den måten sikrer vi en mest hensiktsmessig tilnærming, i god dialog med lokale myndigheter. 

Informasjon fra Luftforsvaret til vernepliktige

Informasjon fra Luftforsvaret til foreldre/foresatte