Aandstad, Anders_Stipendiat

Anders Aandstad

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: (+47)95073842

(f. 1973). PhD (Fysisk form og fysisk aktivitet i HV), cand. scient fra Norges idrettshøgskole (2003). Faglærer i kroppsøving fra Høgskolen i Telemark og Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999). Frivillig idrettsarbeider for Norges idrettsforbund/NORAD i Zimbabwe (1999). Hovedfag ved Norges idrettshøgskole, fordypning idrettsbiologi (2000-2003). Eget idrettsforskningsprosjekt i Tanzania (2003). Lærer i idrettsfag ved Nadderud videregående skole (2003). Forsker ved NIH/F siden 2004.

Arbeider med revidering av Forsvarets fysiske testordning, oppfølging og kvalitetssikring av fysisk testing ved sesjon, utskriving av artikler vedrørende fysisk form på prosjektet "Kadettutviklingsstudien" og andre prosjekter, skriftlige bidrag inn mot faget "Militær fysisk trening" og drift av NIH/Fs mobile fysiske testlab.

    • Idretts- og arbeidsfysiologi
    • Testmetodikk fysisk form
    • Militære fysiske arbeidskrav
    • Kartlegging fysisk form og fysisk aktivitet i Forsvaret​​