Berg Lasse Hiis-sksk

Lasse Hiis Bergh

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)