Anders Bjønnes profil

Anders Bjønnes

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker
Telefon: 99208250

(f. 1960) Sjøforsvarets stabsskoles stabskurs del 1 1993, Forsvarets høgskoles hovedkurs 2000 og informasjonskurs 2020. Cand. mag., Universitetet i Oslo 1987. 1981–91 sambandsoffiser med tjeneste ved Ramsund Orlogsstasjon og Forsvarets overkommando. 1991–2002 i ulike sivile stillinger i Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben, senest som kontorsjef v. Plankontoret.

Fra 2003 strategirådgiver, underdirektør og nå spesialrådgiver for Nasjonal sikkerhetsmyndighets ledelse.