Egelid, Ernst Rune_Kommandør2

Ernst Rune Egelid

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Hovedlærer Forsvaret
Tittel
Kommandør