Fosse, Thomas Hol_Udir_2

Thomas Hol Fosse

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
PhD kandidat

Thomas Hol Fosse er PhD-kandidat ved Forsvarets høgskole og leder for Regelverksenheten i Forsvarets fellestjenester. Han tar en doktorgrad i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han er tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi.

Fosse har embetseksamen i jus fra Universitet i Bergen (2001) og en master i militære studier fra Forsvarets høgskole (2014).

Han har tjenesteerfaring fra Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben. I tillegg har han erfaring fra advokatfirma, samt sivil og militær påtalemyndighet.