IFS ansatt Jo Georg Gade

Jo Georg Gade

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

​​(f. 1951) Sjøkrigsskolen, operativ linje 1971–75. Sjøforsvarets stabsskole 1986–87. Forsvarets høgskole, langkurset, 1993–94. Sjøtjeneste motortorpedobåt/ubåt/fregatt/destroyer (US Navy). Skipssjef på ubåt og nestkommanderende på fregatt. Kontorsjef i Sjøforsvarsstaben, kontor- og avdelingssjef i Operasjonsstaben og Sentralstaben i Forsvarets overkommando. Nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet 2003–08. 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved Nato-hovedkvarteret i Bryssel, senest som sjef for Plans & policy divisjonen 2008–11. 

Hans arbeid ved IFS  vil spesielt være å bidra med Nato-ekspertise til forskjellige sikkerhetspolitiske prosjekter.

    • forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt
    • Nato-strategi
    • Natos kommando og styrkestruktur
    • relasjoner mellom Nato og andre internasjonale organisasjoner
    • nasjonal og Nato-forsvarsplanlegging