Halvorsen, Arvid_Ob_Sjef_STS

Arvid Halvorsen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Avdelingsleder
Tittel
Oberst

(f. 1969) Oberst Arvid Halvorsen er skolesjef på FHS/Stabsskolen.

Halvorsen har operativ bakgrunn igjennom kontroll- og varslingssystemet siden 1989. Han har bekledd alle relevante operative stillinger på CRC-nivå, samt NATO CAOC, og ledet 130 Luftving (kontroll- og varslingsstasjon) i nesten fem år. 

I denne perioden ble «Lean Camp»-konseptet utviklet, som sparte Luftforsvaret for flere millioner årlig. Han satt også i Luftforsvarets ledergruppe i samme periode.

Da Halvorsen ledet øst-seksjon i den Internasjonale militære stab i NATO, som hadde ansvar for 17 land i Øst-Europa og Asia. Seksjonen gav råd til Militærkomiteen, samt til ledende militære ledere i NATO. Ansvarsområdet var Øst-Europa og Asia, med fokus på Kina og Russland. 

Halvorsen reise ofte til Russland og Kina, og møtte blant annet den russiske forsvarssjefen general Gerasimov flere ganger. Stillingen plassererte ham midt i kjernen for NATOs policy og særlig knyttet til utvikling NATOs interaksjon med Russland og Kina, men også flere andre land som Ukraina, Georgia, India og Pakistan. For dette arbeidet mottok Halvorsen NATOs Meritorious Service medalje.

    • sikkerhetspolitikk, med fokus på Russland og Kina
    • teknologi og dens effekt på militære operasjoner, herunder Rare Earth Elements (REE) viktighet i denne verdikjeden