Tor-Erik Hanssen

Tor-Erik Hanssen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Seksjonsleder
Tittel
Oberstløytnant/PhD

Utdanning

 

Lederstillinger

 • Dekan Forsvarets Høgskole 2018–2022
 • Dekan Hærens Krigsskole 2017–2018
 • Sjef analyseseksjonen JTEC Georgia 2015–2016
 • Kompanisjef HMKG 2005–2006
  • Militærteori
  • Strategisk teori og strategiske studier
  • Strategi og sivil-militære relasjoner
  • Vestlig og norsk militær doktrine
  • Krig og samfunn i militærhistorie