Karl Erik Haug

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Professor
Tittel
[i permisjon]