Karlsen, Geir Hågen_Oblt_1_sh

Geir Hågen Karlsen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant