Thea Kristine Larsen

Thea Kristine Larsen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Forsker
Telefon: +4799408645

(f. 1988) Thea Larsen har en statsvitenskapelig mastergrad fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (2018). Høsten 2016 og våren 2017 hadde hun bistillinger ved Universitetet i Bergen. Hennes spesialisering og primære fagområder er militær innovasjon og militærteknologisk utvikling, og arbeider med problemstillinger knyttet til militær teknologi, sikkerhetspolitikk og militær strategi.

Ved FHS/Sjøkrigsskolen forsker hun særlig på operasjonelle og strategiske implikasjoner av nye militære teknologier, fremtidig krigføring og forsvarsutvikling i maritimt perspektiv. I tillegg arbeider hun med amerikansk strategi og forsvarsutvikling. 

  • Militær innovasjon
  • Militær teknologi og utvikling
  • Fremtidig krigføring
  • Internasjonal sikkerhetspolitikk
  • Amerikansk strategi og forsvarsutvikling
  • Kinesisk sikkerhetspolitikk og forsvarsutvikling