Petterson, Magnus3

Magnus Petersson

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor

 

​​(f. 1972) erhöll sin doktorsexamen vid Stockholms universitet 2003. Mellan 1998 och 2008 var han forskare, lärare, studierektor och forskningschef vid Försvarshögskolan i Stockholm. Petersson är docent vid Stockholms universitet och dosent vid Oslo universitet, där han undervisar och handleder regelbundet.

    • försvars- och säkerhetspolitik
    • militärteori
    • NATO