Rongved, Gjermund

Gjermund Forfang Rongved

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorforsker
Telefon: +4722856179

(f. 1980) Ph.d. i økonomisk-politisk historie fra Universitetet i Oslo 2014. Master i økonomisk-politisk historie fra Universitetet i Oslo 2009. Doktoravhandlingen omhandlet penge- og finanspolitikk under og etter første verdenskrig, mens masteroppgaven analyserte langtidsplanleggingen i den økonomiske politikken på 1970- og 80-tallet. 

Rongved er tilknyttet programmet Forsvarsomstilling. Han skal forske på hvordan forsvarets omstillingsprosesser fra mellomkrigstiden og frem til avslutningen av den kalde krigen har blitt formet av og gjort i samspill med det økonomisk-politiske styringsregimet. 

Av undervisningserfaring kan nevnes emneansvar for «Den sterke statens vekst og fall» og seminarundervisning i «Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret», begge ved Universitetet i Oslo.

    • moderne økonomisk historie
    • økonomisk politikk
    • forsvarsomstilling
Til samlet oversikt over Gjermund Rongveds publikasjoner