Slåtten_Martin Lau_2

Martin Lau Slåtten

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker
Telefon: 23095968

(f. 1986) Martin Lau Slåtten er forsker ved IFS. Slåtten var masterstipendiat i 2014 og har vært ansatt ved instituttet siden 2015.

Slåtten forsker på norsk deltagelse i FN- og Nato-ledede freds- og stabiliseringsoperasjoner etter andre verdenskrig. I perioden 2016–19 var han tilknyttet forskningsprosjektet Det norske forsvaret på Balkan, 1992–2005. Forskningsresultatene fra dette prosjektet ble avgradert våren 2022, og vil etter planen publiseres som en monografi i november samme år.

 

  1. norsk deltagelse i FN- og Nato-operasjoner etter den kalde krigen