Kjell Solbakk

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Major