Petra Karlsen Stangvik

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Student

Stangvik tar en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere studert internasjonal politikk og juss i Nederland og Russland. Hun har tidligere jobbet i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet (2021/2022) og med cyberkriminalitet i Kripos v. NC3 (2019/2020). 

Mastergradsprosjektet omhandler svensk Nato-medlemskap med fokus på politisk realisme samt eksterne og interne driver for den svenske Nato-søknaden.