Bjørn Aksel Sund_Bjørn Aksel Sund

Bjørn Aksel Sund

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker
Tittel
Oberstløytnant (p)

Begynte militær løpebane i 1980. Militær utdannelse fra Forsvarets stabsskole, Krigsskolen og Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge. 

Sivilt utdannet cand.mag. fra Universitetet i Trondheim, og master i Intelligence and International Security fra King’s College London. 

Faglige spesialområder er etterretning og internasjonal sikkerhet. Publiserer mye vedrørende disse og andre aspekter ved krigen i Ukraina.