Thorkelsen Liv Margareth

Liv Margareth Thorkelsen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet
Tittel
Seniorrådgiver