Wikstrøm, Eric_Lt1

Eric Wang Wikstrøm

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Jurist
Tittel
Løytnant

(f. 1988) Eric Wang Wikstrøm er løytnant og jurist ved Seksjon for internasjonal virksomhet ved Forsvarets Høgskole.

Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Han underviser i operasjonell rett, herunder krigens folkerett, for krigsskolene og befalsskolen. I tillegg underviser han på andre kurs ved FHS, og bidrar med undervisningsstøtte til Forsvarets øvrige avdelinger etter anmodning.