Folkerettskonferansen 2022

Folkerettskonferansen 2022

Krigen i Ukraina – nøytralitet og partsstatus – krigsforbrytelser og rettsoppgjør

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
29. sep 2022
09:00  - 15:00

Forsvarsdepartementet, Forsvaret høgskole og Norges Røde Kors inviterer den 29 september til Folkerettskonferansen 2022 på Litteraturhuset.

Årets tema var krigen i Ukraina.

Dagen var lagt opp rundt paneldiskusjoner rundt de mest sentrale folkerettslige problemstillingene i konflikten:

 • Hva innebærer det å være nøytral i en internasjonal væpnet konflikt?
 • Hvor langt kan man gå i å understøtte den ene siden i en krig uten å få partsstatus?
 • Hva med de som gjør seg skyldig i krigsforbrytelser, hvordan skal man avdekke og rettsforfølge internasjonale forbrytelser i Ukraina?
 • Hva er Norges rolle i denne prosessen?
 • Kan et mulig rettsoppgjør stå i veien for et fredsoppgjør?

En rekke eksperter snakket om de praktiske og juridiske utfordringene som disse problemstillingene reiser.

Her ser du årets program
Velkommen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram, sjef Forsvarets høgskole, Dag Aamoth og generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.
Innledning om konflikten i Ukraina, ved forsker Tobias Sæther (FHS/Stabsskolen)
Paneldiskusjon om nøytralitet og partsstatus
- Innledning om tema og Røde Kors’ perspektiv, ved ordstyrer Ivar Stokkereit (Norges Røde Kors)
- Åpningsinnlegg fra paneldeltakerne

 • Professor Geir Ulfstein (Universitetet i Oslo)
  Dr. Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet/NIM)
  Dr. Camilla G. Cooper (FHS/Stabsskolen)

 • Diskusjon med mulighet for spørsmål fra salen.

Paneldiskusjon om krigsforbrytelser i Ukraina: etterlevelse, etterforskning og rettsoppgjør
- Innledning om tema, ved ordstyrer dr. Sigrid Redse Johansen (generaladvokat)
- Åpningsinnlegg fra paneldeltakerne

 • Tidligere høyesterettsdommer Erik Møse (FNs uavhengige internasjonale Undersøkelseskommisjon for Ukraina)
  Dr. Gro Nystuen (Folkerettsinstituttet/NIM)
  Politiadvokat Anette Berger (KRIPOS/Seksjon for internasjonale forbrytelser)

-Diskusjon med mulighet for spørsmål fra salen

Oppsummering og avslutning ved Kjetil Fiskaa Alvsåker fra Forsvarsdepartementet.

Slutt