Pressekonferanse om krigen i Ukraina og sikkerhetssituasjonen i våre nærområder, 31 oktober 2022.
Fra venstre: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen

Tid for opprustning?

IFS-konferansen 2023. Forskning, formidling og forståelse av fremtidens forsvar.

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
18. sep 2023
09:00  - 15:00

På IFS-konferansen 2023 inviterer vi til debatt om veien videre etter Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd. 

Vi spør: 

  • Det blir mer penger og flere våpen – og mer forsvarsevne? Gjør det oss i så fall tryggere? 

  • Hvordan sikre forsvarlig styring av pengebruken? 

  • I kald krig 2.0: Hvilken funksjon har norsk militærmakt? 

Program

08.30   Registrering/kaffe

09.00–09:05   Velkommen v/Kjell Inge Bjerga, direktør, IFS

09.05–09.15   Innledning: Torunn Haaland, professor, IFS.
Forsvarskommisjoner: Hvorfor, hvordan, og til hvilken effekt?

09.15–10.00 Debatt: Styring av Forsvaret mens budsjettene vokser
Innledninger, diskusjon og spørsmål fra salen.

Ordstyrer Sverre Diesen, general (p), tidligere forsvarssjef
Paneldeltakere
Frede Hermansen, departementsråd, Forsvarsdepartementet. 
Kjell Inge Bjerga, professor/direktør, IFS               

10.00–10.20   Benstrekk/kaffe

10.20–11.20   Opprustning uten opptrapping?
Hvordan kan man ruste opp uten å utløse den konflikten man prøver å unngå? Er det mulig å vekte avskrekking mot andre midler?

Ordstyrer  Ida Maria Oma, førsteamanuensis, IFS
Paneldeltakere           
Geir Flikke, professor, Universitetet i Oslo
Henrik Stålhane Hiim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet, IFS
Robin Allers, førsteamanuensis, IFS
Ingeborg Bjur, doktorgradsstipendiat, IFS

11.20–12.15   Lunsj

12.15–13.15   Kald krig 2.0? Går vi mot en blokkdelt verden?
Forsvarskommisjonen tegner et alvorlig bilde av en mer utrygg fremtid. Fører den økende rivaliseringen mellom USA og Kina oss inn i en ny kald krig? Med et aggressivt Russland, hvilke følger får det nye sikkerhetslandskapet for Europa, NATO og norsk militærmakt?

Ordstyrer  Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver, IFS
Paneldeltakere
Nina Græger, professor, Københavns Universitet
Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI
Katarzyna Zysk, professor, IFS
Øystein Tunsjø, professor, IFS

13.15–13.30   Benstrekk

13.30–14.30   Norsk opprustning: Full fart forover i alle retninger?
Hvor store summer kreves, og hva bør de brukes til? Er risikoen størst ved å fylle på pengene for fort eller ved at tiden går mens man utreder løsninger?

Ordstyrer  Hallvard Notaker, professor, IFS
Paneldeltakere
Paal Hilde, professor, IFS
Magnus Håkenstad, doktorgradsstipendiat, IFS
Lars Huse, brigader, Forsvaret
Benedicte Røvik, medlem i Forsvarskommisjonen og sentralstyremedlem i Venstre

14.30–14.45   Avslutning: Hanne Skartveit, politisk redaktør, VG

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?