Forskerstøtte

Ansatte ved Forsvarets høgskole oppfordres til å publisere i åpne kanaler.

 1. FHS ansatte oppfordres til å arkivere artikkelen selv på høgskolens fulltekstarkiv Brage. ​Du kan laste opp artikkelen i forbindelse med registrering i Cristin, eller sende den til biblioteket. Les mer om egenarkivering i Cristin. ​Biblioteket avklarer​ om utgiver tillater egenarkivering av publikasjonen. 

  Hvilken versjon av artikkelen skal jeg egenarkivere?
  Et dokument kan gjøres tilgjengelig i ulike versjoner. 

  • «Preprint» (opprinnelig manus) er manuskriptet som først blir innsendt til et tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert.
  • «Postprint» (siste manusversjon etter fagfellevurdering) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering.
  • Publisert versjon (utgivers PDF) er den endelige versjonen av artikkelen, med forlagets formattering og sidetall. Enkelte forlag tillater at forfattere ​egenarkiverer denne versjonen.


  Postprint versjonen er ofte den som er mest aktuell for egenarkivering (grønn open access), men dersom forlaget tillater det, er det publisert versjon som bør egenarkiveres. Publisert versjon (utgivers PDF) foretrekkes blant annet p.g.a. mulighet for referering.​

  ​​​I en del tilfeller setter forlaget en embargo før de tillater publisering i arkivet. Biblioteket legger eventuelt embargo på artikkelen hvis utgiver krever det.  

  Du kan selv sjekke hva utgivere tillater av egenarkivering her (Sherpa Romeo).

  Hvis du ønsker å publisere artikkelen i forskernettverk må du selv sjekke utgivers betingelser. Se veileder for forskere her (Openaccess.no). 

 2. Publiseringskanaler på nivå 1 og 2​. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) liste over poenggivende tidsskrift. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker 80 prosent av publikasjonene. ​Tidsskrifter på nivå 2 er vurdert av NSD som de mest ledende innen ​sitt fagområde. 

  Norsk publiseringsindikator (NPI)
  Ressursside for nominering av tidsskrifter på nivå 1 og 2. 

  DOAJ
  Oversikt over Open Access-tidsskrifter.

  Google scholar metrics
  Googles rangering av tidsskrifters innflytelse ('impact') gjøres ved å måle antall siteringer. Se for eksempel topp 20 tidsskrifter innen militære studier.​

  Google scholar
  Søk etter artikler og se hvor mange ganger artikkelen har blitt sitert.