Skrive og referere

APA 7 - FHS referansestil
Forsvarets høgskole bruker referansestilen APA 7 norsk versjon, for å referere og lage litteraturlister.​ 

Full APA manual finner du på UNIT. Unntak er Cyberingeniørskolen som bruker IEEE eller Vancouver.

Ressurser med guider og ressurser fra andre nettsider om referansestilene:


Referanseverktøy
Søkes om og installeres via ServiceDesk.

  • EndNote​ - program for å lage referanser og litteraturlister. ​​
  • Zotero - et verktøy til hvordan samle, organisere, sitere og dele referanser. Se vår intro til Zotero.
     

Generelle ressurser for kildekritikk og referansehåndtering

  • Kildekompasset - innføring i kildekritikk og referansehåndtering, samt informasjon om plagiering og referansestiler. Er du i tvil om du kan referere fra nettsider eller offentlige dokumenter? Kildekompasset gir deg sjekklister og hjelp til å se på kildene dine med et kritisk blikk. De gir også hjelp til hvilke referansestiler du skal bruke innen ulike emner. 
  • Viko - en guide i formidling (fra NTNU). 
  • Søk og skriv - en guide til litteratursøk og oppgaveskriving. 
  • PhD on track - en ressurs for doktorgradsstudenter som begynner sin forskningskarriere, og som ønsker å lære mer om informasjon og litteratur for forskningsformål, og om hvordan man publiserer forskning.en guide til hvordan søke, sitere, referere, publisere, evaluere og rangere litteratur.