Skrive og referere

APA - FHS referansestil
Forsvarets høgskole anbefaler studenter å bruke refereransestilen APA for å referere og lage litteraturlister.​ 

 • Referanser og APA ved FHS — kort innføring i bruk av referanser med eksempler. 
 • Kildekompasset - APA 6 — eksempler på referanser og guide til hvordan referanser kan registreres i Endnote. 
 • APA 6 - with note​s for Endnote ​— utfyllende eksempelsamling​​​ med Endnote-forslag. Utarbeidet ved Avondale​​ Libraries.
 • Last ned APA app'en i iTunes Store eller Google Play
   

Retningslinjer og maler 
Om oppgaveskriving ved FHS​ (last ned) — skriftlige arbeider ved stabs- og masterstudiet: hva forventes av oppgavebesvarelser? Om struktur, språk og stil, samt gode råd om hvordan bli bedre til å skrive. Last ned ulike retningslinjer og maler:

Utfyllende administrativ informasjon er tilgjengelig for studentene på FHS sin læringsplattform (It's learning). Retningslinjer og mal for oppgaven må følges. Ved spørsmål, kontakt biblioteket ved FHS.​

Referanseverktøy

 • EndNote​ — program for å lage referanser og litteraturlister. ​​
 • Zotero — et verktøy til hvordan samle, organisere, sitere og dele referanser. Se vår intro til Zotero.
 • Mendeley — et verktøy til hvordan samle, organisere og sitere referanser. Det er også mulig å dele referanser i en gruppe.

Kildekritikk og referansehåndtering

 • Kildekompasset — innføring i kildekritikk og referansehåndtering, samt informasjon om plagiering og referansestiler. Er du i tvil om du kan referere fra nettsider eller offentlige dokumenter? Kildekompasset gir deg sjekklister og hjelp til å se på kildene dine med et kritisk blikk. De gir også hjelp til hvilke referansestiler du skal bruke innen ulike emner. 
 • Viko — en guide i formidling (fra NTNU). 
 • Søk og skriv— en guide til litteratursøk og oppgaveskriving. 
 • PhD on track — en guide til hvordan søke, sitere, referere, publisere, evaluere og rangere litteratur. 
 • EndNote — hjelper deg med å organisere referanser slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister. EndNote er fritt tilgjengelig for studenter og ansatte.

Bruk EndNote til å referere

 1. Om du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først. 

  For brukere som har Windows 10 eller nyere versjon:
  I startmenyen går du til Software Center og søk opp EndNote.

  For andre: kjør "Run Advertised Programs". Dette finner du under "Kontrollpanel >Programmer->Run Advertised Programs. 

  Trenger du hjelp, ta kontakt med IKT.

 2. Programmet finner du på Start menyen. Første gang du åpner EndNote velger du Create a new library. Lagre filen på ditt hjemmeområde. Biblioteket får automatisk navnet My EndNote Library. Avbryt forespørselen om EndNote Online.

  Vi anbefaler å ha kun ett bibliotek. Slik slipper du å registrere samme referanse flere ganger, og å lete gjennom flere bibliotek for å finne igjen referanser.

  NB! Når du bruker EndNote til å håndtere referanser og henvisninger i et dokument, må du alltid gjøre eventuelle endringer i EndNote - ikke i Word. Du kan endre eller slette ved å høyreklikke på referansen eller siteringen i dokumentet. Du kan altså ikke kombinere bruk av EndNote med manuell innskriving av referanser/referansedetaljer i teksten.

 3. I EndNote kan du velge mellom flere referansestiler (APA, Chicago, Harvard osv.) Vi anbefaler en norsk versjon av APA. Denne stilen må du selv laste ned og lagre på din maskin. 

  Fremgangsmåte for installering: 

  • Klikk på lenken og deretter filen.
  • Filen vil nå åpne seg i EndNote. 
  • Velg File - save as og angi navn. Avslutt med Save
  • Kikk deretter på EditOutput stylesOpen Style Manager, og huk av for ønsket stil. 


  Det er viktig at filen blir lagret på riktig sted. Ved nedlasting skal den automatisk legges i mappa Styles under mappa EndNote. Eventuelt lager du selv en Styles-mappe under EndNote-mappen og lagrer filen der. Eks: Mine ​dokumenter\EndNote\Styles\Norskstil.

  For korrekte referanser i Word må du huske å velge riktig stil i​ Word.

 4. Velg References - New reference, eller klikk på plusstegnet i knapperaden (hurtigtast Ctrl+N). Før du begynner, må du bestemme hvilken referansetype du skal legge inn. Er det en artikkel, bok, redigert bok osv.? Velg riktig referansetype øverst i referansevinduet, og skriv inn opplysningene i feltene nedover.

  • Navn på forfatter skrives slik: "Beevor, Antony" eller "Smith, John, Jr." Skriv bare ett navn per linje. Bruk enter-tasten etter hver forfatter. Hvis en organisasjon er forfatter, må du huske komma etter navnet slik: "Forsvarets høgskole,".
  • Tittel skrives uten punktum til slutt. Bruk kolon mellom hoved- og undertittel. EndNote vil legge til store bokstaver i tittelordene hvis stilen du velger krever det.
  • Sidetall skrives slik: "240" eller "120-143" eller "12-14, 36-54".
  • Forlag: velg kun første navn, hvis flere.
  • Sted: velg kun første, hvis flere.
  • Utgave/edition: 2nd, 3rd, 4th hvis du skriver på engelsk. 2., 3. osv. hvis du skriver på norsk.


  Følgende felter er viktige å fylle ut for å få en korrekt litteraturliste:

  • Bøker: forfatter, tittel, utgivelsesår, forlag og utgivelsessted.
  • Artikler: artikkelens tittel, forfatter, år, tidsskriftets navn, volum, nummer og sidetall, (evt DOI).
  • Nettdokumenter: forfatter/ansvarlig, tittel, publiseringsdato og URL.


  Referansen lagres ved å lukke referansevinduet (Ctrl+W). For å endre en referanse du har lagt inn, kan du dobbeltklikke på referansen i hovedvinduet.

 5. De fleste referanser kan hentes automatisk fra søk på internett. En veiledning om hvordan du henter referanser automatisk fra de vanligste basene finner du her (UiO).

  Når du har hentet referansen må du alltid kontrollere at feltene er riktig utfylt. 

 6. Ved installasjon av EndNote har du fått en ekstra verktøylinje i Word. En veiledning til hvordan du bruker EndNote sammen med Word finner du her (UiO).

  ​Om EndNote-fanen i Word har forsvunnet
  ​Gå til Fil - alternativer - tillegg​. Kontroller at Endnote ligger i aktiverte programtillegg. 

 7. Før du sender fra deg dokumentet bør du fjerne feltkoder. Det vil si at du lagrer en kopi som fjerner koblingen mellom Word og EndNote.

  Gå til EndNotes fanekort i Word. Velg «Convert citations and bibliography» og deretter «Convert to plain text». Husk å spare på originaldokumentet med EndNote-koblingene også.

 8. I EndNote
  Ny referanse: Ctrl+N
  Endre referanse: Ctrl+E
  Lukke/lagre referanse: Ctrl+W

  Bruk tab (mellom felter i en referanse) og piltaster (mellom referanser i liste) for å manøvrere i programmet.

  Ved bruk av EndNote i Word
  Sette inn referanse: Alt+7
  Redigere referanse i teksten (f.eks. for å sette inn sidetall): Alt+6
  Formatere bibliografi: Alt+3
  Gå til EndNote når du er i Word (og motsatt): Alt+1

  Finn oversikt over hurtigtaster til EndNote i Word under Verktøy - EndNote - Cite While You Write Preferences - Keyboard.

 9. Compressed Library
  Du kan sende hele eller deler av biblioteket ditt via e-post til samarbeidspartneren. Velg File - Compressed Library.enxl. Velg Create and e-mail for å komprimere og sende biblioteket ditt. Vi anbefaler fremdeles å operere med kun ett bibliotek.

  EndNote Online
  Hvis du setter opp en EndNote Online-konto, kan du dele dine bibliotek med andre brukere. 

 10. Det kan være lurt å ta en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt. Lukk alltid EndNote før du gjør det.

  • Send biblioteket ditt + tilhørende data til e-posten din.
  • Bruk skytjenester som OneDrive eller lignende.


  Bruk eventuelt Compressed Library som beskrevet over, men velg bare Create. Lagre sikkerhetskopien et sted der den ikke kan forveksles med det EndNote-biblioteket du bruker.

  • I teksten refererer man slik: (NATO, 2020)
  • I litteraturlisten skal det refereres slik:  NATO (2020). AJP-01 (D), Allied joint doctrine. Brussel: NATO​
  • I EndNote må AJP legges inn som "Book". Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.​