Drillgardist inne på bussen på vei ned til 17. Mai parade. // Guardman from 3rd Guard Companu on the way down to the parade.

Musikk og drill

3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hæren
Hans Majestet Kongens Garde
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Oktober
Antall stillinger
10+

Krav til tjenesten

Du kan enten tjenestgjøre som musikkgardist eller drillgardist.

Du må være i god fysisk form. I tillegg bør du ha vilje, motivasjon, rytmesans, god koordineringsevne og kunne samarbeide godt. 

Minstekrav til høyde er 170 cm i drilltroppen.
Det er ikke høydekrav til tjeneste som musikkgardist. 

 1. Tjenesten består av lange dager, mye trening og mange reiser. Kompaniet har noe de kaller drillsesongen. Den perioden varer fra april til august/september. Da deltar kompaniet blant annet på vaktparader i Oslo sentrum, statsbesøk og militære tattooer i inn- og utland. 

  ​Musikkgardist

  Som musikkgardist deltar du blant annet på konserter, drilloppvisninger og parader i inn- og utland. Hverdagen dreier seg i stor grad om musikalsk utdanning, eksersis og fysisk trening.

  ​​Drillgardist

  Drilltroppen er en parade- og oppvisningsavdeling. Soldatene som tjenestegjør her blir eksperter på eksersis både med og uten musikk.

 2. ​Musikkgardist

  Opptak i 3. gardekompani (musikk- og drillkompani) krever egen søknad.

  Alle som skal inn i Musikktroppen må i tillegg  prøvespille. Prøvespillingen gjennomføres i mars/april det året man ønsker å gjennomføre førstegangstjenesten. Prøvespillet består av et selvvalgt stykke, et innstuderingsstykke og et prima vista-stykke. I tillegg gjennomføres et intervju.

  Tjenesten starter i oktober.

  Grunnperiode 
  Grunnperioden, eller rekruttperioden​, er noe annerledes for musikkgardister enn andre soldater. For musikkgardistene går det mye tid med på musikkøvelser og sluttet orden. Sluttet orden handler i grove trekk om at hele troppen skal gjøre de samme bevegelsene samtidig. I grunnperioden læres de grunnleggende ferdigheter innen sluttet orden. Senere i førstegangstjenesten skal denne kunnskapen benyttes i årets drillprogram. 

  Spesialperiode 
  Under spesialperioden vies mye av tiden til innlæring av årets drillprogram. Her skal de grunnleggende ferdighetene innen sluttet orden overføres til formasjoner som er koreografert til spesielt utvalgt musikk. Perioden avsluttes med Gardesjefens evaluering av årets drillprogram. Etter dette skal kompaniet være i stand til å vise hele drillprogrammet for et publikum. Parallelt med innlæringen drillprogrammet holder musikktroppen konserter rundt om i landet.

 3. Drillgardist

  Drilltroppen er en parade- og oppvisningsavdeling. Soldatene som tjenestegjør her blir eksperter på eksersis både med og uten musikk.

  Grunnperiode
  Grunnperioden, eller rekruttperioden, er noe annerledes for drillgardister enn andre soldater.

  Her går det mye tid med på å lære sluttet orden og våpeneksersis. Sluttet orden handler i grovt om at hele troppen skal gjøre de samme bevegelsene samtidig. I grunnperioden læres de grunnleggende ferdigheter innen sluttet orden. Senere i førstegangstjenesten skal denne kunnskapen benyttes i årets drillprogram.

  I tillegg skal drillgardistene i løpet av grunnperioden gjennomgå grunnleggende soldatutdanning på lik linje med de andre rekruttene i Garden.

  Spesialperiode​
  I spesialperioden lærer troppen årets drillprogram. Det betyr at de grunnleggende ferdighetene innen sluttet orden overføres til formasjoner som er koreografert til spesielt utvalgt musikk. Perioden avsluttes med Gardesjefens evaluering av årets drillprogram. Etter dette skal kompaniet være i stand til å vise hele drillprogrammet for et publikum. Under spesialperioden er det også mye fysisk trening og infanteritjeneste.

Søknadsskjema
Opptak i 3. gardekompani (musikk- og drillkompani) krever egen søknad. Hvis du blir godkjent som søker må du gjennom prøvespill. Som godkjent søker til drilltroppen, må du gjennom en tre måneder lang opptaksperiode. Tjenesten starter i oktober for begge tropper.

Få et innblikk i en drillgardist sin hverdag, utfordringer og tjeneste. 

Få et innblikk i en musikkgardist sin hverdag, utfordringer og tjeneste.