En operatør fra MJK ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen

Spesialbåtoperatør

Spesialbåtoperatøren håndterer Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.

Varighet
12 måneder
Avdeling
Forsvarets spesialstyrker
Bakgrunn
Ingen
Antall stillinger
1-10
Søknadsfrist
Søknadsrunden vår 2021 er utsatt

Søknadsrunden med frist 15. april 2021 er utsatt. Alle som har søkt på runden vil bli kontaktet direkte.

Ny søknadsfrist er 1. november og du må søke på nytt selv om du har søkt på runden med frist 15. april. 

De andre søknadsrundene i Forsvarets spesialstyrker, både vernepliktige og videre tjeneste, er fortsatt åpen. Disse har søknadsfrist 15. april. Les mer og søk på disse her her.

De som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, og har ulik bakgrunn og erfaring. 

Du kan søke rett fra videregående skole, ha høyere akademisk utdannelse, være fagarbeider, eller jobbe som profesjonelle soldat. Vi vet av erfaring at variert bakgrunn og interesser hever nivået i teamet. 

Har du i tillegg relevant maritim erfaring og interesse oppfordrer vi deg til å søke spesialbåtoperatør. Relevant kompetanse kan spenne fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, erfaring innen motorsport, eller har jobberfaring fra skip og båt. 

Krav for denne tjenesten

For at du skal kunne søke deg som spesialbåtoperatør, må du innfri følgende krav:

 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Være norsk statsborger før opptaket starter
 • Karakter 5 på teoritesten fra sesjon (allment evnenivå). Har du karakter 4 kan du bli kalt inn til re-testing ifm med opptaket.
 • Ha godt syn (må kunne bestå synstest uten bruk av briller eller linser​)
 • God helse
 • Ha plettfri vandel
 • Kan søke uten, startet, eller fullført førstegangstjeneste 

Fysiske minstekrav

 • Kroppshevning: 8 stk
 • Armhevninger:  45 stk
 • Brutalbenk: 14 stk
 • Svømming 400 m: 10 min
 • Svømming under vann 25 m: bestått 
 • Løping 5000 m med 9 kg sekk: 25 min
 • Gåing med 20 kg sekk 15 km: 2,5 timer
 1. Tjenestehverdag

  Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / 
Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway

  I over tusen år har havet vært grunnlag for vår rikdom og vår kontakt med resten av verden. Grunnlaget for Norges formue er i stor grad hentet ut av petroleumsindustrien, fiskeriindustrien og handelsflåten. Ny teknologi vil føre til nye næringer og utfordringer innen det maritime miljøet i årene som kommer. Dette er en realitet som er med på å aktualisere behovet for utdanning av profesjonelle spesialbåtoperatører som en viktig del av Norges maritime spesialstyrke. Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen har som mål å være de beste båtoperatørene i verden.

  Når du har bestått opptaket starter skal du gjennom et spesialbåtoperatørkurs som varer i 12 måneder. Spesialbåtoperatørkurset er meget variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold. Du må bestå spesialbåtoperatørkurset for å bli godkjent spesialbåtoperatør. 

  Etter å ha blitt godkjent som spesialbåtoperatør overføres du til den operative båtskvadronen i MJK. Du vil fortsatt få opplæring og utdanning, men det vil foregå i den operative avdelingen som en del av tjenesten. Fra du er godkjent spesialbåtoperatør står du på nasjonal beredskap for operasjoner til støtte for politiet. 

  Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og utdannes. Samtlige spesialbåtoperatører vil få D5 sertifikat som en del av videreutdanningen. Det er teamet som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av ulike ferdigheter.

  Spesialbåtoperatører skal kunne settes inn bak fiendens linjer med fallskjerm, håndtere et bredt spekter av fartøy, og skal være i stand til å håndtere Forsvarets raskeste båt under alle forhold, alene eller i samarbeid med andre.  Spesialbåtoperatør avdelingen er ofte ansvarlig for innsetning av marinejegerne til sjøs, men skal også løse egne oppdrag.

 2. Opptaket varer i ca 5 uker

  På opptak vil vi teste hvor robust du er. Du må vise at du håndterer å ha ubehag over tid. Vi tester jevnlig hvor godt du tar til deg lærling, og dine samarbeidsevner. Hensikten er å finne deg som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen som spesialbåtoperatør i Forsvarets spesialstyrker. 

  Det er en forutsetning at du er motivert fra du møter til opptak, hele perioden er basert på frivillighet. Hvis du ikke tilfredsstiller kravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). 

  Etter bestått opptak vil du sendes hjem på ferie noen uker før spesialbåtoperatørkurset starter (normalt starter spesialbåtoperatørkurset i august).

 3. Opptaket er hektisk og krevende. Det stilles høyt krav til motivasjon, din fysiske robusthet og læringsevne. Det er få av de som møter til opptak som tas opp, men det er ingen umulighet. Er du motivert og ønsker å bli spesialbåtoperatør er det lurt å gjøre gode forberedelser før du møter til opptak.

  Det anbefales å bruke treningsprogrammet som du finner nederst på siden.

 4. Hvis du blir spesialbåtoperatør er det mange karrieremuligheter for en livslang karriere i Forsvaret. Du kan jobbe som spesialist eller offiser i Forsvarets spesialstyrker hele karrieren hvis du ønsker, eller du kan videreutdanne deg som spesialist eller offiser i Forsvaret. Du har også mulighet å søke deg ut av spesialstyrkene for en periode, skaffe deg ny erfaring og kompetanse fra andre steder i Forsvaret, for så å søke deg tilbake igjen.