Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / 
Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway

Spesialbåtoperatør

Spesialbåtoperatøren håndterer Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.

Varighet
12 måneder
Avdeling
Forsvarets spesialstyrker
Bakgrunn
Ingen
Antall stillinger
1-10
Søknadsfrist
15. apr 2021 Søk her

Krav for denne tjenesten

 • Være norsk statsborger
 • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Med karakter 4 blir du kalt inn til re-testing ved oppstart av opptaket.
 • Ikke trenge briller/linser
 • Ha karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres

Fysiske minstekrav

 • Kroppshevning: 8 stk
 • Armhevninger:  45 stk
 • Brutalbenk: 14 stk
 • Svømming 400 m: 10 min
 • Svømming under vann 25 m: bestått 
 • Løping 5000 m med 9 kg sekk: 25 min
 • Gåing med 20 kg sekk 15 km: 2,5 timer
 1. Opptak (5 uker)

  Søkere som møter til opptak testes i robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig avdeling). Opptaket vil gå parallelt med marinejeger-opptaket. Noen av modulene vil være felles, men det vil ikke være mulig med overgang til marinejegerutdanningen verken under opptak, utdanning eller senere i karrieren. Etter bestått opptak vil du sendes hjem på sommerferie før oppstart i august.

  Spesialbåtoperatørkurs (12 måneders seleksjonskurs)

  Spesialbåtoperatørkurset er meget variert og følger en rask progresjon i utdanningen. Du blir kontinuerlig evaluert underveis og det stilles høye krav til læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres jevnlig øvelser der du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold.

  Etter bestått grunnkurs blir du godkjent spesialbåtoperatør. Du kan da håndtere Forsvarets raskeste båt under alle forhold, både alene og sammen med Sjøforsvarets fartøy. Du står på nasjonal beredskap for operasjoner til støtte for politiet. Du kan settes inn bak fiendens linjer med fallskjerm og håndtere et bredt spekter av fartøy.

 2. Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen og vil spesialiseres innenfor forskjellige spesialistfagfelt. Samtlige spesialbåtoperatører vil få D5 sertifikat som en del av videreutdanningen. Det er teamet som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter.

  Marinejegerkommandoen ønsker operatører med variert bakgrunn, interesser og tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet, og bidra til å løse oppdraget. MJK er spesielt interessert i personell med maritim erfaring og interesse til å søke spesialbåtoperatør. Relevant kompetanse kan spenne fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, til motorsport eller jobberfaring fra skip og båt.

Søknadsfrist 15. april