Helikopter i samøvelse mellom Forsvaret og politiet

Fritaksordninga

Personar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig.

Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:

 1. Dekker ein samfunnskritisk funksjon
 2. Har fullført førstegongstenesta
 3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

For å vere aktuell for fritaksordninga, må alle tre kriteria være oppfylt.

Koronavirus-situasjonen

Hans majestets kongens garde gjennomfører innrykk for nye rekrutter som vil gjennomfører førstegangs tjenesten Hæren. Første post for rekruttene er testing av Covid-19 for å utelukke at rekruttene kan smitte.

Virksomheter som i forbindelse med covid-19-situasjonen har redusert tilgang til egne ansatte, og derfor er avhengige av å disponere egne ansatte for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i henhold til Justis- og beredskaps­departementets liste, kan søke om at tjenesten utsettes for ansatte som er innkalt til tjeneste i Heimevernet. En utsettelse gjelder for den tjenesten som den ansatte er innkalt til.

Søknad om slik fritak rettes til det aktuelle heimeverns­distriktet.

Virksomheter som har behov for at ansatte fritas for tjeneste i Forsvaret, også etter at covid-19-situasjonen er over, må melde de(n) ansatte inn på fritaksordningen som beskrevet nedenfor. Et slikt fritak innebærer at den ansatte blir fritatt for tjeneste i Forsvaret i 3 år. Fritaket kan trekkes tilbake dersom Forsvarets behov av sikkerhetspolitiske årsaker endres.

Desse prosedyrane skal følg​ast:

 • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang av koordinerande forvaltningsorgan i fritaksordninga.
   
 • Koordinerande forvaltningsorgan skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for samfunnskritiske verksemder (SKV) i fritaksordninga​.
   
 • SKV skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekker samfunnskritiske funksjonar. Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekker ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Avgang skal meldast på e-post til [email protected].
   
 • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKV klage på avgjerda.