Helikopter i samøvelse mellom Forsvaret og politiet

Fritaksordninga

Personar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig.

Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:

 1. Dekker ein samfunnskritisk funksjon
 2. Har fullført førstegongstenesta
 3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

For å vere aktuell for fritaksordninga, må alle tre kriteria være oppfylt.

Desse prosedyrane skal følg​ast:

 • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang av koordinerande forvaltningsorgan i fritaksordninga.
   
 • Koordinerande forvaltningsorgan skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for samfunnskritiske verksemder (SKV) i fritaksordninga​.
   
 • SKV skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekker samfunnskritiske funksjonar. Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekker ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Avgang skal meldast på e-post til [email protected].
   
 • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKV klage på avgjerda.