Romerike tekniske verksted(RTV) / Romerike technical workshop

Forsvarets verksted Nord-Norge

Velkommen til repetisjonstjeneste hos FLO Forsvarets verksteder Nord-Norge!

Du er innkalt til repetisjonstjeneste ved Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets verksteder Nord-Norge.

Verkstedenes primæroppgave er å yte vedlikeholdsstøtte til Hæren og Heimevernet og andre avdelinger som benytter landmateriell i Nord-Norge.

Om øvelsen

Romerike tekniske verksted(RTV) / Romerike technical workshop

Hvor og når

Oppmøtested er Istindportalen på Bardufoss (Heggelia) den 4. april 2024 innen kl. 12.00. Se innkallingen din.

Dimisjon er 16. april kl 15.30.

 1. Det er en sikkerhetspolitisk krevende situasjon i Europa. I den forbindelse er det nødvendig å øve det personellet (styrkestruktur) som utgjør forsterkningene til Forsvarets verksted Nord-Norge sitt faste personell. Forsvaret har de siste årene blitt tilført nytt materiell som personellet tilhørende styrkestrukturen ikke er kjent med. I tillegg er det viktig å repetere den kompetansen som dere tidligere er kjent med.

  Når du møter er øvelse Nordic Response 2024 avsluttet. På grunn av forsvarets økte beredskap er det en målsetting at materiell som har deltatt på øvelsen hurtigst mulig blir operativt.

  • Du skal bli kjent med din rolle i avdelingen og prosesser og prosedyrer ved mottak, drift og dimittering.
  • Du blir kjent med vedlikeholdsrutiner for landmateriellet.
  • Du blir trent i grunnleggende soldatferdigheter gjennom «grønn trening»:
   • Bruk og behandling av personlig våpen og utrustning
   • Grunnleggende stridsteknikk
   • Sanitet
   • Vern mot kjemiske, radiologiske, biologiske og kjernefysiske våpen (CBRN-vern)
  • Avdelingens ledere og fast ansatte blir trent i å ta imot personellet på en mest mulig effektiv måte.
  • Ved endt trening er både du og avdelingen bedre i stand til å løse pålagte oppgaver i krise eller krig.
 2. Dag 1

  • Reise og oppmøte på Bardufoss (Istindportalen) der du vil bli ledet gjennom en mottaksløype med informasjon, legesjekk, reiseregning, uttak av personlig bekledning og utrustning (PBU)
  • Pakking/klargjøring av PBU og oppkledning
  • Sikkerhetsbrief og sikkerhetsautorisasjon
  • Transport til en av Forsvarets leire og tildeling av forlegning (feltseng/tilsv innendørs)

  Dag 2 og 3

  • Repetisjon av grunnleggende soldatferdigheter, herunder oppøving på forsvarets håndvåpen (HK 416)
  • Diverse informasjonsbriefer om sikkerhetspolitisk trusselbilde
  • Fordeling på verkstedseksjon og transport til ett av Forsvarets verksteder iht fagbakgrunn og forsvarets behov. Følgende steder er aktuelle:
   • Skjold
   • Setermoen
   • Bardufoss
   • Bjerkvik og Osmarka
   • Porsanger
   • Kirkenes
  • Innbrief, HMS-brief og gjennomgang med omvisning på verkstedet
  • Uttak av personlig verktøy
  • Tildeling av forlegningsplass (feltseng/tilsv. i verkstedbygget)

  Dag 4–10

  • Oppøving av kjennskap til Hærens materiell gjennom verksteddrift iht. stedlige rutiner
  • Avbrekk med videre oppøving av grunnleggende soldatferdigheter, blant annet:
   • Ny vernemaske
   • Forsvarets nye førstehjelpskonsept
   • Skytebanetjeneste
   • Forsvarets grunnleggende vognførerkurs (4t) for de som mangler dette

  Dag 11

  • Fortsatt verksteddrift frem til lunsj
  • Sjefens time med brief om hvordan du skal forholde deg ved eventuell mobiliseringsordre
  • Avslutning og evaluering
  • Vedlikehold og tilbakelevering av verktøysats etc.
  • Klargjøring av PBU for innlevering
  • Sjefens time med brief om hvordan du skal forholde deg ved eventuell mobiliseringsordre
  • Lokal avtakking

  Dag 12

  • Transport til Bardufoss
  • Dimisjonsløype med innlevering, administrasjon etc.
  • Dimisjonsoppstilling med avtakking
  • Hjemreise
Kan jeg møte dagen før?
Ta kontakt med Mathias Båtnes Rasmussen på telefon 92437351 dersom du av praktiske årsaker trenger å møte dagen før oppmøtedagen.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.