En mekaniker fra Forsvaret utfører teknisk vedlikehold på landmateriell i forbindelse med en vedlikeholdsøvelse på Værnes
A norwegian technician maintaining military vehicles at Værnes airbase during a maintenance exercise

Forsvarets verksted Østerdalen

Velkommen til repetisjonstjeneste hos FLO Forsvarets verksteder Østerdalen!

Du er innkalt til repetisjonstjeneste ved Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS). Verkstedenes primæroppgave er å yte vedlikeholdsstøtte til Hæren, Forsvarets spesialstyrker, Heimevernet og andre avdelinger som benytter landmateriell i Sør-Norge.

Om øvelsen

Romerike tekniske verksted(RTV) / Romerike technical workshop

Hvor og når

Oppmøteadresse: Kavaleriveien 1, 2450 Rena

Oppmøtested: idrettshallen Rena idrettspark (Rena leir) den 3. april 2024 innen kl. 12.00. Se innkallingen din.

Dimisjon er den 16. april kl. 15.30.

 1. Det er en sikkerhetspolitisk krevende situasjon i Europa. I den forbindelse er det nødvendig å øve det personellet (styrkestruktur) som utgjør forsterkningene til FVØS sitt faste personell. Forsvaret har de siste årene blitt tilført nytt materiell som personellet tilhørende styrkestrukturen ikke er kjent med. I tillegg er det viktig å repetere den kompetansen som dere tidligere er kjent med.

  Når du møter er allerede øvelse Nordic Response 2024 avsluttet. På grunn av forsvarets økte beredskap er det en målsetting at materiell som har deltatt på øvelsen vedlikeholdes og gjøres operativt igjen så hurtig som mulig.

  • Du skal bli kjent med din rolle i avdelingen og prosesser og prosedyrer ved mottak, drift og dimittering.
  • Du blir kjent med vedlikeholdsrutiner for landmateriellet.
  • Du blir trent i grunnleggende soldatferdigheter gjennom «grønn trening»:
   • Bruk og behandling av personlig våpen og utrustning
   • Grunnleggende stridsteknikk
   • Sanitet
   • Vern mot kjemiske, radiologiske, biologiske og kjernefysiske våpen (CBRN-vern)
  • Avdelingens ledere og fast ansatte blir trent i å ta imot personellet på en mest mulig effektiv måte.
  • Ved endt trening er både du og avdelingen bedre i stand til å løse pålagte oppgaver i krise eller krig.
 2. Dag 1

  • Reise og oppmøte i Rena Leir (idrettshallen / Rena idrettspark) der vil du bli ledet gjennom en mottaksløype med informasjon, legesjekk, reiseregning, uttak av personlig bekledning og utrustning (PBU)
  • Pakking/klargjøring av PBU og oppkledning
  • Sikkerhetsbrief og sikkerhetsautorisasjon
  • Omvisning på Forsvarets verksted Østerdalen, avdeling Rena tekniske verksted
  • Tildeling av forlegning (feltseng/tilsv. innendørs)

  Dag 2–4

  • Repetisjon av grunnleggende soldatferdigheter, herunder:
   • Opplæring på forsvarets håndvåpen (HK 416)
   • Ny vernemaske
   • Forsvarets nye førstehjelpskonsept
   • Skytebanetjeneste
  • Diverse informasjonsbriefer om sikkerhetspolitisk trusselbilde
  • Utfyllende informasjon om oppdraget til FVØS under Nordic Response 2024, samt informasjon om fordeling av personell på Forsvarets verksteder Nord-Norge iht. fagbakgrunn og forsvarets behov. Følgende steder er aktuelle:
   • Skjold
   • Setermoen
   • Bardufoss
   • Bjerkvik og Osmarka
   • Porsanger

  Dag 5

  • Reisedag
   • Dagen går med til å transporter innkalt personell fra Østerdalen til Nord-Norge. Reisen ledes av en lagfører fra FVØS som har oppfølgings ansvar for personellet og som vil følge personellet resten av øvelsen
  • Innbrief, HMS-brief og gjennomgang med omvisning på Forsvarets verksteder Nord-Norge
  • Uttak av personlig verktøy
  • Tildeling av forlegningsplass (feltseng/tilsv. i verkstedbygget)

  Dag 6–12

  • Oppfriskning/opplæring på Hærens landmateriell gjennom verksteddrift iht. stedlige rutiner
  • Eventuelle avbrekk med videre oppøving av grunnleggende soldatferdigheter, blant annet:
   • Fysisk fostring
   • Ny vernemaske
   • Forsvarets nye førstehjelpskonsept

  Dag 12

  • Fortsatt verksteddrift frem til lunsj
  • Sjefens time med brief om hvordan du skal forholde deg ved eventuell mobiliseringsordre
  • Avslutning og evaluering
  • Vedlikehold og tilbakelevering av verktøysats etc.
  • Klargjøring av PBU for innlevering
  • Lokal avtakking

  Dag 13

  • Transport til Bardufoss
  • Dimmisjonsløype med innlevering, administrasjon etc.
  • Dimmisjonsoppstilling med avtakking
  • Hjemreise
Kan jeg møte dagen før?
Ta kontakt med Aud Westgård på mobil 99222783 eller Kine Aaseth på mobil 91855387 dersom du av praktiske årsaker trenger å møte dagen før oppmøtedagen.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.