Pasient blir båret inn på Role 1 sykehuset til sanitetsbataljonen. *** Local Caption *** Medic in Brigade North training on evacuation of patient into Role 1 hospital.

Sanitets­regimentet

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Sanitetsregimentet!

Vår avdeling skal støtte Hærens trenregiment (Trenreg). Trenreg er en logistikkavdeling som til daglig drifter Hærens garnisoner, herunder sykestuer og allmennhelsetjenesten. Trenreg planlegger for- og gjennomfører deployerbar Role 1 sanitet både i inn- og utland. Trenreg skal i hovedsak støtte Hærens avdelinger i fred, krise og krig, men har også vertslandsstøtte og alliert mottak i Norge. Trenreg har en organisasjonsstruktur som består av både stadig tjenestegjørende i Forsvaret og repetisjonspersonell, og har kapasiteter innenfor sanitet, vakthold og sikring, forsyning, forpleining, transport, vedlikehold og basedrift.

Om øvelsen

Nordic Response 2024 er Forsvarets vinterøvelse med fokus på nordisk samarbeid, alliert mottak og samtrening av nasjonale og allierte styrker. Vår hovedinstallasjon vil være en idrettshall i Alta, men vi må også være forberedt på å dekke personellbehov på sykestuene i indre Troms og på sykestua på Garnisonen i Porsanger. Hensikten med øvelsen er å etablere en fremskutt, mobil Role 1 med holdingkapasitet for å gi Real life medical support (RLMS). Oppdraget skal løses gjennom stadig tjenestegjørende samt innkalling av repetisjonspersonell. Vi er ikke øvende, men skal levere skarp sanitetstjeneste for alle deltagende i øvelsen. Det vil bli samhandling opp mot andre nasjoners sanitetspersonell.

Hvor og når

Oppmøte og innrykk på Sessvollmoen garnison 03.03.2024 innen kl. 12.00. Så vil avdelingen samlet reise nordover i løpet av mandag 04.04.2024. Din oppmøtedato finner du i innkallingen.

Bruk av egen bil

Det er mulig å bruke egen bil til Sessvollmoen for dere som bor i nærheten, men parkering vil være utenfor leir, og skjer på eget ansvar. Du får rabatt på all offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen. For innrykksdagen 03.03.23 arrangerer vi transport fra Oslo lufthavn til Sessvollmoen.

Møte dagen før?
Dersom du har behov for å møte dagen før, send e-post til adzubur@mil.no med dine reisedetaljer. Vi planlegger med forlegning fra 03.03.24.
Kontaktperson
Kontaktperson for øvelsen er kommandersersjant Espen Olaussen som du kan nå på e-post eolaussen@mil.no.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response  off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),   ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS  - 07 MAR  2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.