Et Norsk P-8A Poseidon fra Luftforsvaret på Evenes flystasjon under vinter øvelsen Joint Viking 2023

Luftforsvaret