En operatør fra MJK ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen

Spesialbåt­operatør

Spesialbåtoperatøren håndterer Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold.

Stillingstittel
Spesialbåt­operatør
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
Avdeling
Marinejegerkommandoen
Sted
Søknadsfrist
15. apr 2021 Søk her

Grunnlaget for Norges velstand ligger i havet. Enten det er snakk om olje- og gassreserver, fiskeriindustrien eller handelsflåten er det ingen tvil om at mesteparten av vår nasjonale rikdom er lokalisert innen det maritime miljø. Dette er en realitet som er med på å aktualisere behovet for utdanning av profesjonelle spesialbåtoperatører som en viktig del av Norges maritime spesialstyrke. Spesialbåtoperatørene er ofte ansvarlig for innsetning av marinejegerne til sjøs, men skal også kunne løse selvstendige oppdrag.

Spesialbåtoperatørene i Marinejegerkommandoen har som mål å være de beste båtoperatørene i verden.

 

 1. Som spesialbåtoperatør i operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes. Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen og vil spesialiseres innenfor forskjellige spesialistfagfelt. Samtlige spesialbåtoperatører vil få D5 sertifikat som en del av videreutdanningen. Det er teamet som løser oppdraget, og som sammen behersker et svært bredt felt av spesialiserte ferdigheter.

  • Være norsk statsborger
  • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Med karakter 4 blir du kalt inn til retesting ved oppstart av opptaket.
  • Ikke trenge briller/linser
  • Ha karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen

  Fysiske

  Kroppshevning (Pull-ups) - ​8 stk

  Gjennomføres i bom med overtak og skulderbreddes avstand mellom hendene. Godkjent hang-up er når kandidaten trekker seg opp fra utgangsposisjon, med en strak kropp og strake armer, til haka er over bommen. Det presiseres at kroppen skal være strak og haka skal være helt over for å få godkjent gjennomføringen.​

  Armhevninger(Push-ups) - 45 stk

  Skal gjennomføres sammenhengende, med maksimalt 2 sekunder pause i øvre eller nedre posisjon. Godkjent push-up er når kandidaten har strake armer i øvre posisjon og kontakt med kontrollørens hånd (denne er plassert i åpen posisjon på bakken midt mellom bryst muskulatur) i nedre posisjon. Videre skal kandidaten ha strak kropp gjennom hele gjennomføringen, og skulderbreddes avstand mellom hendene.​

  Brutalbenk​​ - 14 stk

  Testen er ment som et mål på styrke i mage og hoftebøyer. Du starter hengende med 90 grader i knær og rak hoft. En løkke med 10 cm i diameter skal holdes med 3 fingre i bakhodet under hele øvelsen. Overkroppen skal løftes til begge albuene berører rett under kneskålen. Alle repetisjoner skal gjennomføres med god kontroll. Løftene underkjennes om du ikke kommer oppunder knærne med begge albuene, om du ikke lenger klarer å holde setet i mot platen eller om du ”spretter” mot platen med ryggen. Maks 1 pause a 3 sekunder tillates.​

  Svømming 400 m - 10 min

  Valgfri teknikk, gjennomføres i 25 m basseng. Start med hånd på bassengkant. Fraspark aksepteres ved start og vendinger.​

  Svømming under vann​ 25 m - Bestått

  Start i vannet med hånd på bassengkant, hele kroppen skal være under vann til man har kontakt med bassengkant på motsatt side, etter 25 meter. Valgfri teknikk, og fraspark på bassengkant under vann ved start aksepteres.​

  ​Løping 5000 m​ - 25​ min

  Iført idrettstøy og sko med utdelt sekk på 9 kilo.​​ 

  Gåing med sekk 15 km​ - 2,5 timer​

  ​Det gjennomføres en gå-test med sekk i variert terreng (grusvei). Testen gjennomføres med 20 kg sekk pluss våpen, og en skal gå 15 km på under 2,5 timer (minst 6 km/t). Valgfrie​ militære støvler (individuelt).​​

 2. Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra videregående, akademikere med høyere utdannelse, til idrettsutøvere, profesjonelle soldater og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har utdannet er de som har begynt løpet tidlig, men at livserfaring og annen relevant yrkeserfaring vil komme svært godt med i livet som operatør.

  Marinejegerkommandoen ønsker operatører med variert bakgrunn, interesser og tidligere kompetanse som kan heve nivået hos teamet, og bidra til å løse oppdraget. MJK er spesielt interessert i personell med maritim erfaring og interesse til å søke spesialbåtoperatør. Relevant kompetanse kan spenne fra mekaniker- eller navigasjonsutdannelse, til motorsport eller jobberfaring fra skip og båt. 

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.