Jobbregister

Ønsker du å jobbe i Forsvaret igjen? Registrer deg i vårt jobbsøkerregister, så kan våre avdelinger kontakte deg direkte om mulige jobbtilbud.

​Forsvaret er i utvikling og har stadig behov for dyktig personell. Har du tidligere erfaring fra Forsvaret kan akkurat din kompetanse være ekstra verdifull for oss.

Hva bruker Forsvaret registeret til?

Hvis du registrerer deg her vil du stå som aktiv jobbsøker hos oss. Det betyr at våre avdelinger kan kontakte deg og tilby deg en jobb, hvis du har kompetanse som Forsvaret har behov for. Du kan selvfølgelig velge å takke nei til et eventuelt tilbud.

Hva registrerer jeg?

Når du registrerer deg, kan du prioritere tre avdelinger, deretter kan du velge hvilke fagområder du ønsker å jobbe innenfor. I tillegg kan du velge hvor i landet du ønsker å jobbe.

Hva slags jobb kan jeg få tilbud om?

Forsvaret har behov for personell innen flere fagområder og til flere avdelinger. Oversikt over hvilke fagområder og avdelinger vi ser etter, ser du i skjemaet ved registrering.

 

Generelle Krav

  • Fullført førstegangstjeneste eller befalsskole før du kan ansettes
  • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig / NATO Secret
  • Du må ha god vandel (det vil bli gjennomført vandelskontroll av aktuelle kandidater)

Dersom du ikke tilfredsstiller kravene vil du få beskjed om dette.

Registrer deg
Registrer deg i jobbsøkerregistret vårt her

Sletting fra registeret

Etter 60 dager vil du få et varsel om at du må fornye din interesse om du ønsker å fortsette å stå i registeret.

Hvis du ikke svarer på dette varselet og bekrefter at du fortsatt ønsker å stå i registeret innen fem dager, vil din interesse bli deaktivert og du er ikke lenger registrert som en kandidat hos oss. 

Du kan aktivere din interesse på nytt på et senere tidspunkt, dersom du ønsker det.

Spørsmål?
Har du spørsmål om jobbregisteret? Kontakt Forsvarets personell- og vernepliktssenter på 915 03 003 eller [email protected]