Forsvarets interesseregister

Forsvarets interesseregister er ikke lenger i bruk.

Er du interessert i ledige stillinger i Forsvaret, kan du følge med på løpende utlysninger her:

Ledige stillinger
Oversikt over alle ledige stillinger som lyses ut eksternt i Forsvaret.
Stillinger OR 2–4
På Min side lyser vi av og til ut stillinger på nivå OR 2–4, for deg som snart skal dimittere fra førstegangstjenesten.