Markedsfører

Vil du være med å bygge Forsvarets omdømme?

Stillingstittel
Markedsfører
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Forsvarets mediesenter
Sted
Søknadsfrist
Utløpt

Vil du være med på å bygge Forsvarets omdømme og sikre rekrutteringen til utdanning, tjeneste og jobb i Forsvaret? Vi ser etter en engasjert markedsfører med godt overblikk og engasjement for vårt viktige samfunnsoppdrag.
Vi er på jakt etter deg som er godt kjent med en ung målgruppe, digitale kanaler og sosiale medier. For å lykkes hos oss må du være en lagspiller, en god prosjektleder, kunne jobbe tett med ulike fagmiljøer og avdelinger og være god på å se muligheter og løsninger.

Hos oss blir du del av et kompetent og nyskapende miljø med 50 kollegaer og et ambisiøst ansvar for Forsvarets omdømmeutvikling og kommunikasjonsarbeid. Vi jobber fra A til Å innen kommunikasjonsfaget og tilstreber å ha en kultur som kjennetegnes av innovasjon og kvalitet. Hos oss er det rom for å være modig og rom for å ta feil. Vi kan love deg meningsfulle oppgaver og spennende utfordringer i et veldig godt arbeidsmiljø. 

 1. Som markedsfører skal du blant annet:

  • Bidra til å styrke Forsvarets omdømme og sikre god rekruttering til Forsvaret
  • Planlegge, utvikle, gjennomføre og evaluere markedskampanjer og kommunikasjonsprosjekter. Du vil få et særlig ansvar for rekrutteringskampanjer til utdanning og tjeneste og vil jobbe tett med interne og eksterne ressurser
  • Bidra med planlegging, kjøp og evaluering av SoMe-kampanjer særlig rettet mot en ung målgruppe
  • Lede eller delta i markeds- og kommunikasjonsprosjekter

  Noe reising må påberegnes. 

  • Universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå med relevant fagkrets innen markedsføring og/eller kommunikasjon. Annen og tilstrekkelig relevant erfaring kan etter vurdering, kompensere for manglende formell utdanning
  • Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring
  • God kompetanse innen digital markedsføring
  • Kunnskap om og erfaring med sosiale medier, inkludert kjøp, overvåking og evaluering av kampanjer
  • Prosjektledererfaring
  • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

  Det er ønskelig, men ikke et krav at du har:

  • erfaring med merkevarebygging for større organisasjoner/bedrifter, gjerne mot en ung målgruppe
  • kjennskap til Forsvaret
 2. Stillingen krever at du er analytisk, kreativ og initiativrik og at du evner å ha helhetsoversikt. Du er strukturert og målrettet med stor gjennomføringskraft og god vurderingsevne. Dessuten er du fleksibel, tilpasser deg lett endringer, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er opptatt av å spille kollegaene dine gode.
  I tillegg har du stor arbeidskapasitet, trives i et tidvis hektisk miljø og motiveres av å bidra til å nå felles overordnede mål. 

  Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

  Attester og vitnemål  legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

  • Et viktig samfunnsoppdrag og spennende arbeidsoppgaver
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
  • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
  • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, ltr 55 - 65, pt. kr 499 500 - 594 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere stillingsnivå og lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 3. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

  Forsvarets mediesenter (FMS) jobber målrettet med eksterne og interne analyser, kommunikasjon og medieutvikling. Vår oppgave er å bidra til et godt omdømme og høy tillit i samfunnet, kunnskap og åpenhet om Forsvarets og NATO sine oppgaver. God kommunikasjon er en del av Forsvarets oppgave med å skape et trygt Norge med høy beredskap.

  Vi har ansvaret for Forsvarets samfunns- og markedskommunikasjon, digitale kommunikasjonskanaler, innholdsutvikling, medieproduksjoner, og et bredt spekter av analyser om omverden og arbeidsmiljø. Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Gry Bohne Hauge

markedssjef

Telefon: 979 82 190

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.