Illustrasjonsbilde

Rådgiver

Bli med i vår innsats mot internasjonal terrorisme

Stillingstittel
Rådgiver
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Etterretningstjenesten
Sted
Søknadsfrist
Utløpt

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten, og bidra til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt.
 
Vi søker deg som ønsker å jobbe med analysearbeid relatert til internasjonal terrorisme, enten innen militant islamisme eller høyreekstremisme. Vi håndterer et høyt antall oppdrag og har store krav til leveranse og omstillingsevne. Vi tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.
 
Du motiveres av å levere kvalitet i et sterkt fagmiljø der tempoet er høyt. Du har gode samarbeidsegenskaper, respekt for andres kompetanse og trives med å jobbe i grupper hvor utveksling av kritiske synspunkter på hverandres arbeid er en del av normalbildet. Du har evne til å omstille deg når situasjonen krever det. Du har et godt analytisk hode, gode skriveferdigheter. Evne til å jobbe selvstendig og i team er en forutsetning.
Du er resultatorientert og opptatt av høy faglig kvalitet, og er mindre opptatt av bred annerkjennelse for din del av sluttproduktet.
 
Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

  • Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers intensjoner og  kapasiteter rettet mot norske interesser.
 1. Det kreves:

  • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
  • Minst to års erfaring fra analysearbeid knyttet til internasjonal terrorisme.
  • Erfaring fra relevant analysearbeid.

  Det er ønskelig med:

  • Minst to års erfaring med nettverksanalyse eller analysearbeid knyttet til ikke-statlige aktører.
  • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring.
  • Relevant språkkompetanse. 

  Særskilte krav: 

  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
   For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet.
  • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
  • Evne til helhetsoversikt
  • Resultatorientert holdning

  Teamkompetanse vektlegges ved tilsetting. Med dette menes at din bakgrunn (tematisk/operativt) vil sees i sammenheng med kompetansen tilgjengelig i eksisterende team, samt Etterretningstjenestens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. 

 2. Rådgiver (kode 1434/) lønn: kr 646 000  – 777 900  (lønnstrinn 66 - 76) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
 3. Hva er det egentlig som skjer i verden? Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Kontakt

For spørsmål


Telefon: 23 09 19 51

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.