talentene-topp

Møt noen av talentene våre

Hvordan er det å jobbe i Etterretningstjenesten? Møt tre av cybertalentene våre.

Verden er i stadig endring, også den digitale verden. Har du det som trengs for å mestre offensive cyberoperasjoner og dermed bidra til et sikrere Norge? Bli kjent med tre av dem som har gått talentprogrammet for cyberoperasjoner.

Intervjuene er reelle, men av skjermingshensyn er navnene endret. Personene på bildene er skuespillere.

«Jacob» (19), rett fra videregående skole

Hobbyen min har vært programmering og utvikling i mange år. Og dessuten informatikk og teknologi generelt. Jeg har jo ingen formell høyere utdanning, jeg har bare videregående fra før. Men etter å ha gjort det bra på Etterretningstjenestens CTF (kode-challenge-oppgave), fikk jeg selvtillit til å søke.

portrett_jacob.jpg

Etterretningstjenesten er mye mer kompetent enn det jeg trodde fra før. De driver også med mye kulere ting enn det jeg hadde forestilt meg. Noen ting er nesten som på film. Samtidig jobber Etterretningstjenesten veldig profesjonelt. Det er ikke «ville vesten», men det ligger gode og grundige vurderinger bak alle avgjørelser. Det som har overrasket meg mest, er antallet smarte folk med sterk lidenskap for det de jobber med. Det er givende å jobbe et sted der du kan ha dype tekniske samtaler med veldig mange. Også sjefene har bra teknisk kompetanse.

Muligheten for kursing i offensive cyberoperasjoner mot mål i utlandet finner du ingen andre steder enn her. Jeg kan virkelig anbefale Talentprogram Cyberoperasjoner for alle som har denne interessen. Da må du bli med og hacke kaffemaskinen vår, haha, det gjorde vi allerede den første uken.

«Nora» (25), bachelor i IT-sikkerhet

Jeg har vært interessert i datamaskiner og programmering siden jeg var rundt 14 år gammel. I løpet av videregående og studietiden på universitetet har jeg lest mye om sikkerhet, og deltatt på mange CTF-hacking-konkurranser. Jeg ble veldig imponert over kvaliteten på oppgavene i CTF-en, over hvor profesjonelt og fancy alt var laget. Resultatet var så imponerende at jeg fikk lyst til å jobbe sammen med dem som har laget den.

portrett_nora.jpg

Det jeg liker veldig godt, er at det virker som et veldig kompetent faglig miljø her. Vi har allerede hatt mange ekstremt flinke teknikere som kursholdere og mentorer, og det har vært veldig inspirerende å høre hvor dyp kunnskap de har innenfor veldig spesifikke temaer som man kanskje ikke får jobbet fulltid med i private selskaper. Jeg har også fått inntrykk av at arbeidet vi gjør, blir tatt veldig seriøst. Teknikerne får ofte jobbe med det de selv syntes er interessant, men vi har jo et overordnet mål.

Nå håper jeg at flere kvinner vil søke. Kvinner er i mindretall her, men dette er et godt sted å være dame. Det som gir det gode samholdet, er interessen for teknologi, og gleden når vi får til ting sammen.

«Erik» (34), tidligere journalist

Jeg har ikke utdanning innen IT-sikkerhet, men jeg har noen emner i programmering fra tidligere. Jeg er opptatt av personvern og IT-sikkerhet. Jeg synes det er ganske tydelig at Etterretningstjenesten er et godt sted å være for oss som liker å nerde. Jeg er mest overrasket over at det føles såpass lite militært og hierarkisk. Alle er opptatt av at vi skal tenke selv.

portrett_erik.jpg

Det virker som om organisasjonen er rigget for å få frem gode ideer. Folk trives ser jeg, og det er plass til veldig mange forskjellige typer folk med sine særegenheter. Jeg liker at det er et sted som ikke prøver å stappe folk inn i sin form, men heller forsøker å benytte seg av alle de sære interessene som hver enkelt tar med seg inn.

Før jeg begynte her, var jeg usikker på det Etterretningstjenesten gjør er etisk og greit å drive med. Det har vært betryggende å komme hit, for det er et tydelig system for å holde oss innenfor både etikken og jussen. Mest betryggende er det kanskje at de andre ansatte også er over middels opptatt av personvern og etikk.

Etterretningstjenesten oppgaver er å samle inn, systematisere og forstå informasjon, ofte informasjon som blir holdt skjult. Sånn sett er det nesten likt som å være journalist! Men det er mye gøyere å programmere enn å transkribere intervjuer, da!

Talentprogram cyberoperasjoner

Vi søker deg som vil bidra i cyberoperasjoner mot trusler i utlandet. Søknadsportalen åpner 10. desember 2021.

Pil til høyre
tpc-hest2-16x9