Fløytistene i Forsvarets stabsmusikkorps

Stabsmusikkens suksess på Spotify

Med over 3,1 millioner strømminger på Spotify ble 2020 et rekordår for Forsvarets stabsmusikkorps

Forsvarets stabsmusikkorps har en rekke utgivelser tilgjengelig på digitale strømmeplattformer, og har et bredt internasjonalt publikum. I år har korpset imidlertid slått alle sine tidligere rekorder. Siden 1. januar har de blitt strømmet over 3,1 millioner ganger kun på Spotify. Dette tilsvarer ikke mindre enn 167.300 timer med musikk. Korpset har nådd ut til publikum fordelt på 91 ulike lender.

Stor økning siden 2019

Sammenlignet med 2019 har Stabsmusikken økt antall Spotify-avspillinger med 301%. Inkludering av deres musikk i personlige spillelister har økt med 244%, antall delinger av deres enkeltspor og plater i sosiale medier har økt med 224% og antall nye lyttere har økt med 209%.

– Dette er en kjempestor utvikling, og er korpsets beste resultat på Spotify noensinne. Vi har også sett en markant statistisk økning blant lyttertallene for de andre militærkorpsene, forteller kommunikasjonsansvarlig i Forsvarets musikk, Rohan Sandemo Fernando.

Behov for musikk kommer tydelig frem under pandemien

Korpssjef major Andreas Grønneberg er også veldig fornøyd med tallene.
- Jeg blir jo veldig stolt av musikerne og Forsvarets stabsmusikkorps i sin helhet når jeg får servert slik statistikk. Det viser at vi er en aktuell aktør, og at vi bidrar med noe som er veldig viktig for mange mennesker. Vi trenger musikk, og i perioden vi nå befinner oss i kommer dette behovet enda tydeligere frem. Muligheten til å delta fysisk på kulturarrangementer er kraftig redusert under pandemien, så jeg er veldig glad for at Stabsmusikkens musikk strømmes ut til vårt publikum. Her ser vi jo virkelig responsen.

Samtlige av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps har utgitt en rekke innspillinger i ulike sjangre gjennom årene, og disse er tilgjengeliggjort på de største digitale kjøps- og strømmeplattformene. Forsvarets musikk består av følgende musikkorps: Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige norske marines musikkorps i Horten, Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Hærens musikkorps i Harstad. Forsvarets musikk er også musikkfaglig ansvarlig for Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani og Heimevernets musikkorps