DSC08644

Forsvarets musikk og koronasituasjonen

Koronarestriksjonene førte til at Forsvarets musikk måtte tenke nytt for å løse sitt oppdrag. 

Da Norge stengte ned i forbindelse med koronautbruddet ble det store omveltninger i Forsvarets musikk. Restriksjonene som ble innført førte til at korpsene måtte avlyse store deler av planlagt virksomhet, både seremonier og konserter.

Forsvarets musikk gikk fra en hverdag hvor korpsene var i direkte kontakt med publikum til å knapt ha mulighet til å se hverandre. Nytenkning rundt hele vår virksomhet ble vesentlig for å kunne løse oppdraget vårt. Vår hovedoppgave er å bygge profesjonsidentitet blant vårt stadig tjenestegjørende personell. Vi skal også være en tradisjonsbærende bidragsyter i Forsvarets og nasjonens seremonielle og konstitusjonelle markeringer, og ikke minst være en brobygger over til det sivile samfunnet. Avdelingen tok derfor i bruk digitale konsertarenaer for å støtte Forsvaret og samfunnet på en trygg måte. 

Fredagsstrøm

Forsvarets musikk lanserte konseptet #fredagsstrøm, hvor et av Forsvarets profesjonelle musikkorps hver fredag strømmet konserter på Facebook. Seremonielle og konstitusjonelle oppdrag, som i perioden også har hatt svært strenge publikumsrestriksjoner, har også blitt sendt på digitale flater. Korpsene har også gjort flere mindre digitale tiltak i samarbeid med hverandre, og med militærkorps hos våre allierte for å styrke samholdet på tvers av landegrensene. I begynnelsen av prosjektet kunne korpsene kun opptre i mindre grupper, men etterhvert som restriksjonene har løsnet opp har de siste konsertene gått med full besetning.

Tematikken i fredagsstrømmene er direkte utledet fra Forsvarets stående og prioriterte kommunikasjonsmål, og siden koronautbruddet har Forsvaret tatt store steg på digitale plattformer, så også Forsvarets musikk. Disse erfaringene skal vise vei for fremtiden, og har gitt oss verdifull kompetanse slik at vi kan være aktuelle for Forsvaret til enhver tid og nesten i enhver situasjon.

Gjenåpning for konsertvirksomhet

Etterhvert som samfunnet gradvis åpner igjen er det svært viktig å huske på at epidemien ikke er over og at det er et felles ansvar å følge til enhver tid gjeldende føringer. Alle som oppsøker Forsvarets musikk kan være trygge på at smittevernet er ivaretatt i denne viktige fasen, der samfunnet skal nærme seg det som mange vil kalle en «ny normal». Under musikkøvinger og i forberedelse av oppdrag er det streng kontroll med alle faser av produksjonen, slik at de ansatte er ivaretatt på beste mulige måte. Publikum på sin side oppfordres til å holde den anbefalte avstanden og ta de nødvendige forholdsregler dersom tegn til luftveisinfeksjoner oppdages. Forsvarets musikk er nøye med å kontrollere antallet besøkende, renholdet og benytter vakter under konserter slik at føringer om smittevern følge. Sammen skal vi bidra i denne felles dugnaden.

Smittebegrensende tiltak ved konsertbesøk

- Vi anbefaler deg å kjøpe billetter på forhånd.
- Konsertene vil spilles for et begrenset antall publikum.
- Dersom du føler deg syk eller opplever luftveissymptomer ber vi deg bli hjemme.
- Benytt deg av hånddesinfeksjon når du ankommer og forlater konsertområdet.
- Vennligst ikke flytt på oppsatte stoler. Disse er plassert med oppmålt og forsvarlig avstand til øvrig publikum.
- Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt.
- Alle besøkende registreres enten ved billettbestilling eller ved ankomst til konsertområdet. Dette for å sikre eventuell smittesporing.

Valdresmarsj på hjemmekontor

Musikere fra Forsvarets musikk gikk sammen om Valdresmarsj fremført fra hjemmekontor tidlig i koronautbruddet.