Hærens musikkorps i Harstad kulturhus, høsten 2020

Hærens musikkorps

Forsvarets nordligste militærkorps holder til 30 mil nord for Polarsirkelen.

Hærens musikkorps er lokalisert i Harstad, men har hele den nordlige landsdelen som arbeidssted. Korpset har et tett samarbeid med andre avdelinger i Hæren, og løser årlig en rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag.

Hærens musikkorps er det eldste profesjonelle blåseorkesteret i denne landsdelen med historie tilbake til 1911. Korpset består av 29 profesjonelle musikere og gir konserter i flere sjangere: Fra tidlig klassisk, til nyere musikk, pop, jazz og rock. Orkesteret er kjent for sine strålende fremføringer på festivaler, konserthus og andre arenaer. Korpset er en kulturbærer for både Forsvaret og for det sivile samfunnet. Vi finner dem både i Norge så vel som på internasjonale arenaer.