Gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. Gardekompani deltar på Norsk Militær Tattoo

//

Guardsmen from HMKGs 3rd Guard Company participating in the Norwegian Military tattoo

Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani

3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani og består av en musikktropp, signaltropp og drilltropp. Korpset består utelukkende av vernepliktige.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps er det eneste av Forsvarets korps som utelukkende består av vernepliktige. Kompaniet er en avdeling i Hans Majestet Kongens Garde, men er musikkfaglig underlagt Forsvarets musikk.

Gardens musikkorps er delt i to, og består av musikktroppen, et janitsjarkorps med omtrent 60 vernepliktige musikanter, og signaltroppen, et marsj og fanfarekorps bestående av rundt 25 musikanter.

Soldatene som rekrutteres til Garden har bakgrunn fra korps eller tilsvarende, og må prøvespille for å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp er ikke bare dyktige musikere, men også svært motiverte for en hard tjeneste.

I løpet av et år i Gardens musikkorps får soldatene i tillegg til grunnleggende
soldatutdanning (GSU), som innebærer mye trening både fysisk, musikalsk og i eksersis. Gardistene deltar på konserter, tattooer, oppvisninger og lignende i store deler av Norge, men også i utlandet.

 

Pil til høyre
Førstegangstjeneste i musikk- og drilltroppen

Hans Majestet Kongens Garde

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hans Majestet Kongens Garde er en tradisjonsrik avdeling og består av rundt 160 ansatte og 1200 vernepliktige. Infanteriet i bataljonen er lokalisert i Huseby leir i Oslo, mens Gardens rekruttskole, Gardeskolen, holder til på Terningmoen i Elverum.

Pil til høyre
3. gardekompanis drilltropp fra Hans Majestet Kongens Garde fremfører drill foran slottet