IMG_9110

Heimevernets musikkorps

Heimevernets musikkorps er et vernepliktig musikkorps bestående av både profesjonelle og amatørmusikere.

Heimvernets musikkorps er lokalisert i Oslo. Korpset er organisert som eget område under HV02, og består av profesjonelle og amatørmusikere rekruttert fra de beste janitsjarorkestrene i Oslo og omegn. Brorparten av de tjenestegjørende kommer fra førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps og gjør tjeneste som musikk Heimevernssoldater til fylte 44 år. Korpset er således en forvalter av de mange  musikkgardister utdannet i Hans Majestet Kongens Garde. Korpset består totalt av over 120 musikere og befal og er organisert for å løse et mangfold av oppdrag.

Korpset er faglig underlagt Sjef Forsvarets musikk, og fungerer således som et supplement til Forsvarets profesjonelle musikkorps. Korpset deltar jevnlig på parader så som Stortingets høytidelige åpning og statsbesøk og lignende. Ellers løser korpset oppdrag for andre deler av Forsvaret, i tillegg til egne oppdrag for hele Heimevernet.

Kontakt

Ivar Røgeberg

Major
Korpssjef

Pil til høyre
Heimevernet