inngangspartiet til hovedbygningen forsvarsmuseet i oslo

Museer

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om – og innsikt i – Forsvarets historie.

Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere mindre museer rundt om i landet.

Forsvarsmuseet

Forsvarsmuseet har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Utstillingene viser historien til det norske Forsvaret, med vekt på tiden fra 1400-tallet og frem til våre dager.

Pil til høyre
forsvarsmuseet på akershus festning

Bergenhus festningsmuseum

Museet ligger i ett av magasinbygningene på Koengen ved Bergenhus festning og ble åpnet av Gunnar Sønsteby i 2006. Opprinnelig var museet viet motstandskampen i Bergensområdet.

Pil til høyre
bergenhus

Forsvarsmuseet Rustkammeret

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et forsvarsmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.

Pil til høyre
rustkammeret01

Luftforsvarsmuseet

Luftforsvarsmuseet i Bodø viser bakgrunnen og fremveksten av et luftforsvar i Norge. Utstillingen inneholder blant mye annet 25 fly.

Pil til høyre
flymuseet03 (1)

Marinemuseet

På Karljohansvern i Horten ligger et av verdens eldste Marinemuseer. Her har de holdt til siden 1864, og totalt er utstillinger på over 2000 kvadratmeter.

Pil til høyre
Marinemuseet i Horten / The Norwegian Navy Museum in Horten

Norges Hjemmefrontmuseum

På toppen av Akershus festning ligger landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling, arkiv og bibliotek forsøker museet å gi «et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk».

Pil til høyre
Det Norske Hjemmefrontmuseet på Akershus Festning / Norway’s Resistance Museum at Akershus Fortress