Studentutveksling og internasjonalisering

Ønsker du flere perspektiver på militær utdanning? Er du nysgjerrig på et studieopphold i utlandet? Forsvarets høgskole har flere samarbeidsavtaler og deltar i flere internasjonale nettverk som gir utvekslingsmuligheter for kadetter, ansatte og forskere.

Hvert år kommer internasjonale kadetter til Forsvarets høgskole. Å være vertskadett for disse er en fin anledning til å kunne delta i internasjonalisering «på hjemmebane».

 1. Gjennom å være del av verdens største utdanningsprogram, Erasmus+, kan Forsvarets høgskole mellom annet tilby kadettutveksling og såkalt ansattmobilitet til andre land i nettverket.

  Les mer om Erasmus+

 2. European Initiative for the Exchange of Young Military Officers (EMILYO) er et samarbeidsnettverk for militære utdanningsinstitusjoner etter modell av Erasmus+.

  Gjennom dette nettverket får FHS muligheten til å utveksle med andre militære utdanningsinstitusjoner, i tillegg til å kunne delta på aktuelle kurs og seminarer.

  Les mer om EMILYO

   

 3. Nordplus er et program som støtter initiativ innen utdanning, idrett, kultur, språknettverk og samarbeid mellom de nordiske landene i tillegg til de baltiske.

  Programmet for høyere utdanning skal finansiere utdanningsprosjekter på tvers av landegrenser som støtter nordisk samarbeid, og administreres av Nordisk råd.

  Les mer om Nordplus

 4. Hvert år blir noen få kadetter valgt ut til å representere krigsskolene ved den norske FN-delegasjonen i New York i tre måneder.

  Dette er en del av en utveksling i Erasmusplussprogrammet. I tillegg gjennomfører kadettene et emne med en større skriftlig oppgave.

Forsvarets høgskole har en rekke avtaler om akademisk samarbeid innen både utdanning og forskning, og deltar i flere internasjonale nettverk.

Ta kontakt med Marit Rye-Ramberg for mer informasjon.

Ønsker du utveksling? Ta kontakt med programansvarlig på din skole. For andre spørsmål, vennligst kontakt seniorrådgiver Marit Rye-Ramberg i Seksjonen for studiestøtte
Herman og Kristoffer

Kadett Herman D. Karstensen (til venstre) og kadett Kristoffer Haukås på utveksling i Hamburg, Tyskland (2021):

Koronasituasjonen har satt sitt preg på oppholdet med færre sosiale aktiviteter og mer digital undervisning, men det er spennende å studere i et annet land og det har vært et lærerikt år, ifølge Herman. 

Forsvarssektorens kompetansenettverk Tyskland

Nettverk for militært og sivilt personell i forsvarssektoren som har/ønsker kompetanse og kunnskap om Tyskland.

Pil til høyre
Führungsakademie_DE