Helsepersonell til internasjonale operasjoner

Slik søker du på stillinger som helsepersonell til internasjonale operasjoner.

Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)

​​​​Send spørsmål om tjenesten, eller søknad per e-post til: [email protected]

Sens inn cv og søknad

I søknadsbehandlingen er vi helt avhengige av at du sender med​​ en kronologisk sortert og oversiktlig CV med minimum 3 kvalifiserte referanser med kontaktinformasjon.

Det er i første omgang ikke nødvendig å sende med attester eller vitnemål, da disse kun er aktuelle senere i søknadsbehandlingen.

​Søke flere stillinger

Dersom du ønsker å søke flere stillinger, så skriv dette i prioritert rekkefølge i din e-post/søknad. I tittelfeltet på e-posten skriver du din høyest prioriterte stilling.

Vi har dessverre ikke mulighet til å lagre tidligere innsendte søknader med vedlegg. Derfor må vi be deg sende med søknad med CV, selv om du tidligere har søkt stilling hos oss.

Søknadsfrist: Viser til den individuelle utlysningen

Vi vil gi alle søkere en bekreftelse på at søknaden er mottatt samt en tilbakemelding etter en​dt prosess.

Spesielt for interne søkere

For å unngå misforståelser mellom de forskjellige avdelingene i Forsvaret, må søkere som er fast ansatt i Forsvaret søke tjenestevei med påtegnelse fra nærmeste sjef. Villighet kan sendes som vedlegg til​ [email protected] 

Søknaden utformes ellers på samme måte som for eksterne søkere beskrevet over. Vi bruker ikke OPL-nummer i søknadsbehandlingen. Dette punktet er det derfor ikke nødvendig å fylle inn i villigheten. Vi kan bruke P3 og søkerens rulleblad i søknadsbehandlingen. Det er søkerens eget ansvar å sørge for at all informasjon på rullebladet er korrekt. Kompetanse du har utover det som er registrert i P3 kan skrives i en enkel vedlagt CV. Vi krever også tre referanser på lik linje med eksterne søkere.​