Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

Her kan veteraner før, under og etter tjeneste henvende seg med spørsmål om helseplager relatert til utenlandstjeneste.

Lege Olaf Helse i samtale med en pasient på Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk
Doctor Olaf Helse during a medical call at the National Military Medical Practices in Oslo

​​​​​Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk er et supplement til sivilt helsevesen, og er et lavterskeltilbud for veteraner.

Poliklinikken tilbyr medisinsk hjelp til alle veteraner med helseplager relatert til utenlandstjeneste, eventuelt med videre henvisning til sivilt helsevesen. Vurdering av psykiske helseplager oppstått i forbindelse med tjenesten blir gjort i tett samarbeid med, og oftest med videre henvisning til, spesialister i psykiatri og klinisk psykologi ved Militær psykiatrisk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk  tilbyr hjelp og rådgiving inn mot sosiale tjenester som NAV og Statens pensjonskasse, og kan også fastsette medisinsk invaliditet opptil 15 % ved ménerstatning på vegne av Statens pensjonskasse.

Skadde veteraner kan få hjelp til oppfølging av individuell plan under rehabilitering. Dette innebærer personlig oppfølging under behandling og rehabilitering etter endt tjeneste, fram til begge parter er enige om at kontakten kan avsluttes.

Utenom kontortid deltar legene i en konfereringsvakt for blant andre leger i internasjonale operasjoner, fast- og legevaktsleger og sykestuer.

Klinikken gjennomfører også medisinsk seleksjon for utenlandstjeneste for militært og sivilt personell som skal ut på kortere oppdrag for Forsvaret, og dessuten personell som søker fast jobb i Forsvaret. Her er også fast legenemnd for utenlandstjeneste og spesielle saker.​​​

Dekning av reiseutgifter

Elektriske biler i Forsvaret / Electric cars owned by the Norwegian Defence

Veteraner som får behandling ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring kan få dekt sine reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted.

  • Retten gjelder både stadig tjenestegjørende personell og personer som ikke lenger er ansatt i Forsvaret.
  • Reiseavstanden til behandlingsstedet må være over 3 km, og reisen må godkjennes av behandleren. Dette kan gjøres per telefon eller ved konsultasjon.
  • Pasienten må selv legge ut for reisen, og får refundert utgiftene i etterkant. Dersom man ikke har mulighet til å legge ut kan man ta kontakt for å få utgifter utbetalt på forhånd. Dette må søkes om i god tid.
  • Behandlingen må være relatert til tjenesten i internasjonale operasjoner.

Institutt for militærpsykologi og stressmestring

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) har fagansvar for psykiatri i Forsvaret. Instituttets kjernevirksomhet er forebygging og behandling av stressrelaterte helseplager.

Pil til høyre
Lege Olaf Helse i samtale med en pasient på Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk
Doctor Olaf Helse during a medical call at the National Military Medical Practices in Oslo